Władze USA chcą zlicytować rosyjskie majątki

2022-05-03 21:40

Ameryka szykuje kolejny cios w rosyjski reżim. Nie zamierza poprzestać na zajmowaniu majątku oligarchów wspierających państwo agresora, ale chce je spieniężyć, by zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Lider demokratów w Senacie USA Chuck Schumer (72 l.) z Nowego Jorku zapowiedział już wsparcie starań Białego Domu i poparcie odpowiednich przepisów.

Prezydent Joe Biden (80 l.) w czwartek zaapelował do Kongresu o zwiększenie pomocy dla Ukrainy i zatwierdzenie 33 mld dolarów na pomoc dla Kijowa. Poprosił jednak też o włączenie do stosownej ustawy przepisów, które umożliwią administracji przejmowanie rosyjskich aktywów, ale także upłynnianie ich i przesyłanie pieniędzy walczącej Ukrainie. Podobną ustawę w środę zdecydowaną większością głosów – przy sprzeciwie zaledwie czterech osób – przyjęła Izba Reprezentantów. Umożliwia ona jednak jedynie celowe przekazywanie funduszy na konkretne cele, głównie po zakończeniu konfliktu.

Lider Demokratów w Senacie USA Chuck Schumer przyznał w niedzielę, że potrzebne są przepisy umożliwiające natychmiastowe działanie tu i teraz. - Ukraina potrzebuje wszelkiej pomocy, jaką może otrzymać, a jednocześnie potrzebujemy wszystkich aktywów, jakie możemy zgromadzić, aby udzielić Ukrainie potrzebnej pomocy – powiedział dziennikarzom zapowiadając przedstawienie odpowiednich rozwiązań postulowanych przez Biały Dom. Przepisy mają zapewniać sprawniejsze prowadzenie procesu przejmowania nieruchomości, ale też pozwalać na przyspieszone rozpatrywanie spraw w sądzie federalnym i docelowo wystawanie ich na sprzedaż, na czym zależy administracji. Jak powiedział Schumer, zgodnie z nimi karnym przestępstwem byłoby świadome posiadanie dochodów uzyskanych z „korupcyjnych transakcji” z rosyjskim rządem.

Według Białego Domu, Departament Skarbu objął sankcjami i zablokował statki i samoloty o wartości ponad 1 miliarda dolarów, a także zamroził konta bankowe zawierające setki milionów dolarów aktywów należących do rosyjskich elit.