Teksas pozywa administrację Bidena

2023-05-25 17:51

Konflikt na linii prezydent – Teksas trwa. Prokurator generalny stanu Ken Paxton (61 l.) złożył pozew przeciwko administracji Joe Bidena (81 l.), zarzucając jej zachęcanie azylantów do nielegalnego przekraczania granicy. Przedmiotem sporu jest aplikacja mobilna, która w założeniu ma ułatwiać imigrantom umawianie się na spotkania ze strażnikami na wyszczególnionych przejściach granicznych, z których pięć znajduje się w Teksasie.

Aplikacja CBP One to nowe narzędzie wprowadzone przez Biały Dom w celu usprawnienia przepływu imigrantów poprzez składanie wniosków drogą mobilną. W ten sposób rząd Bidena po wygaśnięciu tzw. Regulacji 42 chce, by azylanci, którzy nie umówią się na spotkanie ze Strażą Graniczną poprzez aplikację lub nie złożą wniosku o azyl w kraju, który przeszli w drodze do USA, nie mogli legalnie otrzymać schronienia w Stanach Zjednoczonych.

Władze Teksasu uważają jednak, że aplikacja pozwala imigrantom na nielegalny wjazd do kraju, bowiem nie sprawdza ona, czy posiadają odpowiednią dokumentację upoważniającą ich do ubiegania się o azyl.

– „Prawo federalne jasno określa, że osoby wjeżdżające do kraju nielegalnie powinny zostać wydalone ze Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem bardzo rzadkich okoliczności. Jednak aplikacja nie sprawdza i nie może zweryfikować, czy nielegalny imigrant kwalifikuje się do wyjątku, który uniemożliwiłby deportację” – argumentuje prokurator.