Spis Powszechny 2021. Czy Polacy mieszkający za granicą muszą się spisać?

2021-04-02 14:14 mw
Narodowy Spis Powszechny 2021 jest OBOWIĄZKOWY. Nie weźmiesz udziału? Grozi ci GRZYWNA. Jak się zapisać?
Autor: pexels Zdjęcie poglądowe

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności Mieszkań 2021. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich osób zamieszkujących terytorium Polski, w tym cudzoziemców. Co z Polakami mieszkającymi za granicą? Czy Polacy przebywająca poza granicami kraju również muszą się spisać?

Przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Narodowy Spis Powszechny Ludności Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku. Początkowo spis miał trwać do 30 czerwca, jednak prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o NSP 2021 i przedłużył spis o 3 miesiące. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, jednak w związku z pandemią i reżimem sanitarnym różni się od tych spisów, przeprowadzanych w ubiegłych latach, kiedy to rachmistrzowie przychodzili do mieszkań celem zbierania danych statystycznych.

PRZECZYTAJ Obowiązkowy SPIS POWSZECHNY 2021 już od jutra! Kto chce się wymigać, może zapłacić GIGANTYCZNĄ karę!

W tegorocznym spisie obywatele Polski muszą się sami spisać w formie online przez stronę spis.gov.pl Wiele osób mieszkających za granicą Polski lub przebywających czasowo z dala od kraju pyta, czy również udział w spisie ich obowiązuje. Wyjaśniamy poniżej.

Express Biedrzyckiej - Kamil Bortniczuk: Rząd nie mógł przewidzieć rozwoju pandemii. Ja w święta nie pójdę do kościoła

Samospis internetowy jest formą obowiązkową narzuconą przez ustawę, a kto wymiga się od tego obowiązku do 30 września 2021 roku, będzie musiał zapłacić karę 5 tys. zł. GUS zbiera informacje o wszystkich osobach zamieszkujących Polskę, w tym cudzoziemców. Każdy obywatel i obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, a także mieszkaniec kraju muszą wziąć udział w spisie powszechnym.

WAŻNE Spis Powszechny. Jak wziąć udział w loterii. Nagrody. Zasady

Na mocy ustawy urzędy statystyczne, wojewódzkie, gmin i inne podległe im jednostki mają obowiązek udostępnić pomieszczenie, w którym znajdą się komputery z dostępem do internetu, przez które mieszkańcy mogą się samospisać. Gdyby okazało się to niemożliwe, można poprosić o spis telefoniczny lub wizytę rachmistrza w mieszkaniu.

Polacy przebywający poza granicami Polski również muszą się spisać. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. Jeżeli przebywamy za granicą, a zameldowani jesteśmy w Polsce, informacji o nas udzielić może również osoba zameldowana pod tym samym adresem (dokonując własnego samospisu).

Najnowsze