Pierwszy Kongres Teatru Polskiego w Chicago udał się wyśmienicie

2019-09-21 3:25 mjr
Kongres Teatru Polskiego w Chicago
Autor: Lillianny Totten

W Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago odbył się Pierwszy Kongres Teatru Polskiego. Impreza ta ma rozpocząć nową tradycję na bogatej mapie wydarzeń polonijnych w Wietrznym Mieście.

Kongres ma służyć za platformę dla ludzi sceny i publiczności, do wspólnej dyskusji poza teatrem. Dzięki temu spotkaniu można było poznać teatr od kuchni, zapytać o proces tworzenia i realizacji spektaklu, posłuchać o historii teatru polskiego w Chicago. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele polonijnych chicagowskich teatrów, dziennikarze, krytycy i oczywiście publiczność, bez której nie istniałby żaden teatr. Kongres ten był też głosem środowiska, które chce wyraziście zwrócić uwagę na swoje dokonania, opowiedzieć o wyzwaniach towarzyszących tworzeniu teatru na obczyźnie, upomnieć się o znaczenie swojej pracy, ale także o tej pracy opowiedzieć.

Spotkanie było także okazją do wręczenia specjalnej nagrody Kongresu, która trafiła do Wiesława Gogacza, właściciela Art Gallery Kafe, miejsca, które wszyscy polscy aktorzy w Chicago i widzowie doskonale znają. Wielu z polonijnych artystów na scenie AGK prezentowało swoje produkcje. A jej właściciel przez lata konsekwentnie promował polską kulturę w Chicago. Podczas Kongresu swoją nagrodę dla Ewy Milde i Bogdana Lanko wręczyło również Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Ameryce (SDPA).

Najnowsze