NYC będzie bronił prawa do aborcji

i

Autor: materiały prasowe NYC będzie bronił prawa do aborcji

Burmistrz zapewnia: NYC będzie bronił prawa do aborcji

2022-08-16 18:31

Prawie dwa miesiące po obaleniu przez Sąd Najwyższy wyroku Roe v. Wade, który zniósł konstytucyjną ochronę prawa do aborcji, Nowy Jork wprowadza kolejne kroki, by umożliwić kobietom przerwanie ciąży. Burmistrz NYC Eric Adams (62 l.) podpisał nowy pakiet ustaw, a sam ratusz nazwał go „historycznym”.

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Dobbs v. Jackson Women's Health Organization ostatecznie doprowadziła do obalenia wyroku Roe v. Wade 24 czerwca br. Na mocy werdyktu poszczególne stany mogą ustanawiać przepisy dotyczące aborcji, a zarazem zdecydować, kiedy i czy ciąża może zostać przerwana.

W Nowym Jorku prawo aborcyjne jest jednym z najbardziej liberalnych w całym kraju. Po decyzji Sądu Najwyższego zarówno burmistrz NYC, jak i nowojorska gubernator Kathy Hochul (64 l.) zapewnili, że stan będzie „bezpieczną przystanią” dla osób potrzebujących zabiegu. Jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu Hochul poinformowała o przekazaniu $35 mln klinikom zdrowia reprodukcyjnego oraz o uchwaleniu przepisów, które mają chronić kliniki przed postawieniem im zarzutów za przeprowadzenie zabiegu kobietom z innych stanów.

W miniony piątek Adams podpisał pakiet kolejnych sześciu ustaw – na ich mocy aborcja farmakologiczna będzie bezpłatna we wszystkich klinikach Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej Nowego Jorku.

– Decyzja w sprawie Dobbsa dotyczyła niczego innego jak kontrolowania ciał ludzi, ich wyborów i wolności, ale nie mamy zamiaru pozostawić naszych sióstr samych – powiedział burmistrz podczas konferencji prasowej. – Dzięki wejściu tych sześciu ustaw w życie naród będzie wiedział, że Nowy Jork zawsze będzie bronił prawa wszystkich ludzi do dostępu do aborcji. Bezpieczna, legalna opieka aborcyjna jest podstawą zdrowia publicznego w naszym mieście. Naszym celem jest i zawsze pozostanie zapewnienie, by młode kobiety nie weszły w dorosłość z mniejszymi prawami niż ich rodzice – dodał.

Nowe przepisy mają zagwarantować, by zarówno mieszkanki Nowego Jorku, jak i kobiety odwiedzające miasto w celu usunięcia ciąży otrzymały odpowiednią opiekę – stanowy departament będzie więc zobligowany do składania rocznych raportów dotyczących urodzeń i liczby przeprowadzonych aborcji w mieście, a także do oceny klinik aborcyjnych pod kątem bezpieczeństwa.

Nasi Partnerzy polecają