NY w czasie epidemii

2020-03-26 9:47 se
Koronawirus
Autor: Pixabay

W całym stanie oraz w New York City obowiązuje zarządzenie gubernatora „New York State on PAUSE”. Zgodnie z jego zapisami:

* Wszyscy mieszkańcy mają ograniczyć wychodzenie z domu do minimum przy jednoczesnym zachowaniu zasady utrzymywania dystansu co najmniej sześciu stóp od innych.
* Zakazane są wszelkie imprezy, zgromadzenia, spotkania grupowe.
* Pracownicy firm oraz instytucji, które nie są niezbędne dla funkcjonowania miast objęci są nakazem pracy zdalnej.
* Wszyscy mieszkańcy maja prawo do bezpłatnych testów na COVID-19 po uprzedniej konsultacji telefonicznej z lekarzem.
* Osoby chore muszą pozostać w domach i mogą go opuścić wyłącznie w celu otrzymania porady lekarskiej po wcześniejszej telefonicznej konsultacji ze służbami medycznymi.
* Mieszkańcy mogą korzystać z publicznego transportu jedynie w razie najwyższej konieczności z zachowaniem odstępu co najmniej sześciu stóp od innych pasażerów.
* Należy stosować środki dezynfekujące zawierające alkohol izopropylowy.

OGRANICZENIA DLA FIRM
Zamknięte są wszystkie, poza niezbędnymi dla funkcjonowania miast, biznesy, agencje miejskie, stanowe i federalne oraz instytucje. Działające firmy, instytucje i usługodawcy zobowiązani są do wprowadzenia ułatwień umożliwiających zachowanie co najmniej sześciu stóp odległości między klientami i interesantami.

Zamknięte są:
bary i restauracje (mogą serwować potrawy jedynie na wynos),
kluby, teatry, kina i sale widowiskowe,
siłownie i kluby sportowe,
wszelkie salony urody czy tatuażu,
centra handlowe,
parki rozrywki i kręgielnie,
kasyna.

Otwarte są:
sklepy spożywcze,
bodegi,
sklepy z narzędziami i materiałami budowlanymi,
stacje benzynowe,
warsztaty samochodowe i rowerowe,
garaże,
apteki,
posterunki policji i remizy strażackie,
szpitale i placówki zdrowia,
transport publiczny,
biura publicznych służb socjalnych,
domy pogrzebowe,
banki,
biura rachunkowe,
hotele,
magazyny,
schroniska dla zwierząt,
parki,
place zabaw.

Szkoły
Szkoły publiczne są zamknięte, ale od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 am – 1.30 pm wydają bezpłatne posiłki nowojorskim dzieciom. Mogą z nich skorzystać wszystkie dzieci bez względu na wiek. Mogą je też odbierać ich rodzice. Okazywanie ID nie jest wymagane. Adresy 400 placówek dostępne są na www.schools.nyc.gov/freemeals.

TRANSPORT PUBLICZNY
Kasy MTA kodujące Metro Card oraz kasy biletowe Metro-North i LIRR są zamknięte.
Promy NYC Ferry kursują w godz. 6.30 am-10 pm z częstotliwością 45-60 minut.
We wszystkich autobusach MTA obowiązuje zasada wsiadania tylnymi drzwiami pojazdu.

PRZYDATNE TELEFONY
Stanowa infolinia Novel Coronavirus (COVID-19) Hotline: 1-888-364-3065
Infolinia miejska: 311
NYC Health and Hospitals: 844-NYC-4NYC (844-692-4692)
Aktualizowane na bieżąco informacje o COVID: po wysłaniu sms o treści COVID pod nr 692-692.
Pomoc dla osób wymagających wsparcia psychicznego: 888-NYC-WELL (888-692-9355).
Emergency FoodLine: 866-888-8777

Najnowsze