Nowojorskie świątynie gotowe na pierwsze msze z udziałem wiernych

Zgodnie z zaleceniami nowojorskiego arcybiskupa Timothy Dolana (70 l.), kościoły w metropolii od poniedziałku organizować mogą msze z udziałem wiernych. W wielu z nich, tak jak w katedrze św. Patryka, pierwsze nabożeństwa odbyły się dopiero w weekend. Mimo że sąd w piątek podważył stanowy nakaz ograniczania liczby uczestników religijnych zgromadzeń, liczba wiernych nie mogła przekroczyć 25 proc.

W nowojorskiej katedrze św. Patryka pierwszą mszę odprawiono w niedzielny poranek. Poprzedziła ją kompleksowa dezynfekcja ław i wszelkich przedmiotów, z którymi styczność mają wierni. Zgodnie z decyzją kardynała Timothy Dolana, który zalecił, by kościoły poczekały do II fazy otwarcia miasta, uczestnicy nabożeństwa zobowiązani zostali do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 6 stóp odległości od innych, a ich liczba ograniczona została do 25 proc. pojemności katedry.

Świątynia na Manhattanie postanowiła przestrzegać zasad ustalonych przez nowojorskiego gubernatora, choć w piątek ich obowiązywanie zablokował sąd federalny. Sędzia przyznał rację dwóm katolickim księżom oraz przedstawicielom ortodoksyjnej społeczności żydowskiej, którzy zarzucili władzom stanu faworyzowanie innych rodzajów zgromadzeń, w których może brać udział 50 proc. maksymalnej liczby uczestników.

Najnowsze