Imigranci rezygnują z Ameryki

2020-01-15 18:47 sal
Imigranci rezygnują z Ameryki
Autor: AP Imigranci rezygnują z Ameryki

Ubywa osób decydujących się na legalną imigrację do Ameryki. Z najnowszych danych federalnych wynika, że za rządów administracji Donalda Trumpa (74 l.) na przestrzeni dwóch lat liczba osób przybywających w celu legalnego zamieszkania w Stanach zmalała o blisko 87 tys.

Z danych Department of Homeland Security (DHS) wynika, że w roku budżetowym 2016 dokumenty związane z legalną imigracją złożyło 1 183 505 osób. W roku 2018 starało się o to 1 096 611 cudzoziemców. To spadek o 86 894, czyli 7.3 proc. „Wykluczając uchodźców i azylantów, mniejsza liczba przybywających do USA sprawiła, że w ujęciu ogólnym 122 412 mniej imigrantów przyjęło status stałego legalnego rezydenta w FY 2018 niż dwa lata wcześniej”– czytamy w oświadczeniu National Foundation for American Policy (NFAP), komentującym federalne dane. Według analityków NFAP spadek legalnej imigracji jest spowodowany działaniami administracji prezydenta Trumpa, który kolejnymi rozporządzeniami walczy z nielegalną imigracją i ogranicza tę legalną. M.in. zmniejsza pule wizowe i zaostrza zasady sponsorowań rodzinnych. To zaowocowało spadkiem liczby wniosków w kategorii Immediate Relatives of U.S. Citizens (dla małżonków, nieletnich dzieci i rodziców amerykańskich obywateli). Liczba imigrantów z tej kategorii zmalała z 566 706 w FY 2016 do 478 961 w FY 2018, czyli o 87 745 (15.5 proc.). Według NFAP kolejne pomysły, czyli nieprzyznawanie wiz i zielonych kart osobom pobierającym świadczenia socjalne, sprawią, że legalna imigracja jeszcze bardziej stopnieje. To rozporządzenie zostało co prawda zablokowane przez sąd, ale prawnicy prezydenta nie składają broni.

Najnowsze