Imigracja tylko z ubezpieczeniem medycznym

2019-10-07 21:30 Sal
Donald Trump
Autor: Gage Skidmore/cc 2.0/flickr Donald Trump

Aktywiści walczący o prawa azylantów ubolewają, ale wielu Amerykanów się cieszy i popiera tę decyzję. Prezydent Donald Trump (73 l.) podpisał deklarację, zgodnie z którą obcokrajowcy starający się o wizę czy legalną imigrację do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub zasoby finansowe, aby za nie zapłacić z własnej kieszeni.

Jak donosi „USA Today”, prezydent nie chce, żeby przybywający imigranci stawali się obciążeniem dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych albo z braku dochodu korzystali z zapomóg czy dopłat federalnych – za co de facto płaciliby Amerykanie. „Podczas gdy ciągle zmagamy się z systemem ubezpieczeń zdrowotnych, dotychczasowe działania polegające na przyjmowaniu tysięcy imigrantów nie mających żadnego pokrycia na leczenie medyczne powodowały, że system jeszcze bardziej stał się obciążony, a koszt polis zdrowotnych dla Amerykanów rósł w górę.  Przybywający do USA imigranci nie mogą stawać się obciążeniem dla  podatników” – napisano w oświadczeniu. Zgodnie z rozporządzeniem każdy imigrant musi wykazać się finansową możliwością pokrycia kosztów  wydatków na leczenie lub posiadać ubezpieczenie. Nowe zasady  mają wejść w życie 3 listopada.

Najnowsze