Biurokracja opóźnia wypłaty dla imigrantów w Nowym Jorku

2021-05-04 19:45 MOD

Choć od przyjęcia Excluded Workers Fund przez stanowa legislaturę minął niemal miesiąc, wykluczeni nieudokumentowani pracownicy wciąż czekają na należne zapomogi. Nowojorscy urzędnicy nadal pracują nad zasadami wypłat, które blokuje też zastój w IRS. W weekend aktywiści i politycy domagali się przyspieszenia prac nad wcieleniem programu wsparcia w życie.

Nowy Jork ma największy i najhojniejszy w kraju fundusz epidemicznych zapomóg dla wykluczonych pracowników i nieudokumentowanych imigrantów. Niestety te 2,1 mld dol. widnieje jedynie na papierze. Wypłaty wciąż nie ruszyły. - Poinformujemy o szczegółach programu i zasadach aplikacji w późniejszym terminie – czytamy od niemal miesiąca na poświęconej mu stronie internetowej Departamentu Pracy stanu Nowy Jork.

Przeszkodą jest nie tylko brak opracowanego mechanizmu wypłat, ale zastój w IRS, czyli amerykańskim urzędzie skarbowym. Skarbówka ma 17 tygodni zaległości w rozpatrywaniu wniosków o nadanie Indywidualnych Numerów Identyfikacyjnych Podatników (ITIN), na podstawie których nieudokumentowani występować będą mogli o zapomogi. W sobotę nowojorscy aktywiści, wspierani przez polityków domagali się przyspieszenia procedur i zapowiedzieli pisemny apel do IRS.

- Tysiące nowojorczyków, w tym wielu imigrantów, mogą mieć kłopot z przystąpieniem do nowojorskiego Excluded Worker Fund z powodu zastoju w IRS. Wzywamy IRS do natychmiastowego rozwiązania tego problemu – mówił podczas protestu nowojorskich organizacji imigracyjnych senator Chuck Schumer (71 l.), przypominając, że skarbówka w ramach ostatniej transzy pomocy otrzymała 1,5 mld dol. na funkcjonowanie administracji. - Bez numerów ITIN nieudokumentowani imigranci nie otrzymają ratującego życie wsparcia, do którego mają pełne prawo i na które zasługują – wtórowała mu Arlenis Morel, współzarządzająca Make The Road NY.

Program, na którego uruchomienie czekają tysiące nieudokumentowanych nowojorczyków, zakłada wypłatę jednorazowej zapomogi do 15,6 tys. dol., pomniejszonej o 780 dol. podatku. Otrzymają ją ci, którzy zapłacili podatek choć w jednym roku z lat 2018-2020. Bez zeznań podatkowych czy zaświadczeń o utracie pracy będzie można liczyć na 3200 dol., minus 160 dol. podatku.

Najnowsze