Rzeź niedźwiedzi rozpoczęta

2019-10-20 11:34 sal

W lasach New Jersey rozpoczął się sezon polowań na czarne niedźwiedzie. Jak podają przedstawiciele stanowego Division of Fish & Wildlife, przez cztery pierwsze dni zabito 185 sztuk.

Pierwszego dnia z rąk myśliwych zginęły 94 niedźwiedzie, drugiego – 58, trzeciego – 19, a czwartego – 14. Na polecenie gubernatora Phila Murphy’ego (62 l.) polowania odbywają się w pięciu wyznaczonych przez Division of Fish & Wildlife obszarach leśnych. W polowaniach mogą
uczestniczyć tylko licencjonowani myśliwi z wymaganymi pozwoleniami. Przez pierwsze trzy dni można strzelać do niedźwiedzi z łuków, a następnie z nieautomatycznych strzelb ładowanych nabojami o małym kalibrze. Od 9 grudnia myśliwi będą mogli używać na polowaniach broni
automatycznej, o dużym kalibrze. Najwięcej niedźwiedzi, bo w sumie 122, zabito w strefach w północnym i północno-wschodnim New Jersey. W zeszłym sezonie polowań zabito 225 niedźwiedzi, najmniej od 2003 r. Jak zawsze polowania wywołują liczne protesty ze strony obrońców praw zwierząt. Tak też było tym razem. Rozpoczęciu sezonu towarzyszyły organizowane w różnych miejscach pikiety. – Gubernatorze, powstrzymaj masakrę naszych niewinnych
niedźwiedzi! – apelowali m.in. członkowie grupy Bear Group.