USA NOWY JORK CHICAGO
USA usa Radzimy: Jak zostać obywatelem USA

Radzimy: Jak zostać obywatelem USA

18.11.2014, godz. 02:00
Flaga USA
FLAGA USA foto:

Status stałego rezydenta (Permanent Resident) jak obywatelstwo USA to przywileje, wraz z którymi osoba nabywa ochronę, wiele praw i obowiązków. Aby jednak tak się stało należy przejść przez proces legalizacji – spełnić odpowiednie wymogi, wypełnić prawidłowo dokumenty i ponieść wszelkie opłaty.

W zależności rodzaju legalizacji – czyli na jakiej podstawie ubiegamy się o zieloną kartę – jest to proces mniej lub bardziej skomplikowany. Zawsze warto skonsultować swoją sytuację z rzetelnym prawnikiem imigracyjnym. Jeżeli nie stać nas na to, można zasięgnąć rady bezpłatnie u konsultantów w organizacjach miejskich (np. New York Immigration Coalition, Make The Road New York).

Wiele cennych i najbardziej aktualnych informacji można znaleźć na stronie Urzędu Imigracyjnego (www.uscis.gov).

Proces starania się o zieloną kartę (Apply for a Green Card)

1. Prawidłowe wypełnienie formularza (I-485) - znajdziemy go na stronie www.uscis.gov/i-485. Sam formularz ma sześć stron.

2. Złożenie wniosku. Uwaga, jak podkreślają urzędnicy imigracyjni, adres, gdzie wysyłamy nasze wypełnione dokumenty, zależy od tego na jakiej podstawie staraliśmy się o zieloną kartę (np. czy poprzez pracę, małżeństwo czy też inne sponsorowanie rodzinne)

3. Opłaty. Uwaga, jak podaje USCIS czeki wystawiamy na Department of Homeland Security. Wysokość opłat jest uzależniona od wieku:
• Dziecko poniżej 14 roku życia, starające się z co najmniej jednym rodzicem, który też wypełnia formularz o zieloną kartę (I-485) - 635 dol. W tym przypadku dziecko jest zwolnione z opłaty za odciski palców (biometric)
• Dziecko poniżej 14 roku życia, starające się samo o zieloną kartę – 985 dol. W tym przypadku również dziecko jest zwolnione z opłaty za odciski palców (biometric)
• Osoby w wieku 14-78 lat - 985 dol. za wniosek i 85 dol. za odciski palców (biometric)
• Osoby w wieku 79 lat i starsze - 985 dol. W tym przypadku osoba jest zwolniona z opłaty za odciski palców (biometric)

4. Po otrzymaniu zielonej karty (co może być, w zależności od rodzaju sponsorowania poprzedzone rozmową z oficerem imigracyjnym w oddziale USCIS) mamy prawo mieszkać i pracować na stałe w dowolnym miejscu USA oraz podróżować. W zależności od podstawy sponsorowania, zielona karta może być warunkowa lub 10-letnia. Jeżeli w tym czasie nie zrobimy obywatelstwa, musimy ją odnowić. Robi się to za pomocą formularza I-90 (Renew or Replace My Green Card). Wysokość opłat jest zależna od powodu zmiany karty maksymalnie wynosi 450 dol.

Proces naturalizacji

1. O naturalizacje mogą się ubiegać osoby, które:
- mieszkają na terenie USA przez co najmniej pięć lat jako stali rezydenci (lub trzy lata w przypadku ślubu i zamieszkiwania z obywatelem USA).
- przebywały na terenie USA przez co najmniej 30 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat (lub 18 miesięcy z ostatnich trzech lat w wypadku małżeństwa i zamieszkiwania z obywatelem USA).

2. Osoby kwalifikujące się muszą wypełnić wniosek N-400 (www.uscis.gov/n-400). Formularz liczy aż 21 stron. Uwaga, jak podpowiadają urzędnicy imigracyjni, zanim się zabierzemy do wypełniania wniosku zbierzmy wszystkie informacje na temat swoich zagranicznych podróży.

3. Opłata – podstawowa wynosi 595 dol. ale dochodzi do niej jeszcze koszt w wysokości 85 dol. (biometric). Czek należy wystawić na Department of Homeland Security.

4. Wysyłamy wniosek. Dla mieszkańców stanów Nowy Jork i New Jersey: USCIS P.O. Box 660060, Dallas, TX 75266

5. Po rozpatrzeniu wniosku aplikant dostaje powiadomienie o przesłuchaniu/egzaminie w Urzędzie Imigracyjnym. Na ogół kandydat musi wykazać się umiejętnością czytania, pisania i mówienia po angielsku. Musi również wykazać się znajomością historii Stanów Zjednoczonych. Wymagane będzie zdanie testu z angielskiego i testu z wychowania obywatelskiego dla udowodnienia wiedzy w tym zakresie.

6. Po zatwierdzeniu przez USCIS wniosku o naturalizację, kandydat zostanie wezwany na uroczystość naturalizacyjną, otrzymując Notice of Naturalization Oath.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: