NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Zarejestruj się przed wyborami do Sejmu i Senatu RP.

Zarejestruj się przed wyborami do Sejmu i Senatu RP.

30.09.2015, godz. 20:10
Radni uciekają do Sejmu
foto:

Od poniedziałku 28 września Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych aby móc wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP muszą się zarejestrować do spisu wyborców. W Polsce wybory odbędą się 25 października, natomiast głosowanie na terytorium USA ze względu na różnicę czasową odbędzie się w sobotę 24 października 2015 r.

Prawo głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu. Obywatele polscy, spełniający w/w warunki, przebywający w dniu głosowania za granicą, będą mogli wziąć w nim udział jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Konsul RP w Nowym Jorku przyjmuje zapisy do spisu wyborców zamieszkałych w następujących stanach: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont. Najwygodniejszym sposobem rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl. Zgłoszenia można również dokonać ustnie, pisemnie (wypełniając załączony formularz), telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „WYBORY”. Telefony dotyczące rejestracji będą przyjmowane codziennie w godz. 8 – 16, za wyjątkiem śród, kiedy to telefoniczną rejestrację będzie można dokonać w godzinach 11:00 – 19.00. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. do 22 października.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: