NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Weź udział w referendum w sprawie JOW-ów. Zarejestruj się i wrzuć głos

Weź udział w referendum w sprawie JOW-ów. Zarejestruj się i wrzuć głos

14.08.2015, godz. 20:01
Konsulat Generalny RP
foto:

Polacy, którzy mieszkają poza granicami kraju i chcą wziąć udział w referendum w sprawie JOW-ów i finansowania partii, muszą najpóźniej do 3 września dokonać rejestracji. Referendum ogólnokrajowe, które w Polsce odbędzie się 6 września ze względu na różnicę czasu w Stanach Zjednoczonych zostanie przeprowadzone dzień wcześniej -  5 września w sobotę.

Jak informuje Konsulat Generalny w Nowym Jorku prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym. Obywatele polscy, którzy spełniają powyższe warunki i przebywają w dniu głosowania za granicą, będą mogli wziąć w nim udział jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu osób uprawnionych do głosowania sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.
Konsul RP w Nowym Jorku przyjmuje zapisy do spisu osób uprawnionych do głosowania zamieszkałych w następujących stanach: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont.  Najwygodniejszym sposobem rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl. Zgłoszenia można również dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „referendum”.

Dane teleadresowe Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku są następujące:
233 Madison Ave., New York, NY 10016
Numery telefonów: 646 237  wew.: 2149 lub 2112, 2114
Numer faksu: 646 237 2105
E-mail: newyorkcg.info@msz.gov.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: