NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Sławek Platta - „Wypadek po 10 piwkach”

Sławek Platta - „Wypadek po 10 piwkach”

26.06.2015, godz. 19:02
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

„Wypadek po 10 piwkach”

W czerwcu 2015 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn i Qeens) podtrzymał decyzję ławy przysięgłych, która w obliczu rażąco nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy nałożyła na niego obowiązek zapłaty dodatkowego zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.

 

Kierowca ciężarówki przewożącej owoce morza, spowodował wypadek trzech samochodow na moście im. Jerzego Waszyngtona. Podczas procesu dotyczącego ustalenia odpowiedzialności cywilnej stron, przedstwione dowody wskazały, że na kilka godzin przed wypadkiem, kierowca tej ciężarówki zatrzymał się na dwie godziny w jednej z resturacji w stanie New Jersey. W tym czasie zaprezentował on produkty swojej firmy menadżerowi restuaracji oraz wypił z nim kilka piw. Kierowca zeznał, że pomimo iż nie pamięta ile piw dokładnie spożył, to nie sądzi iż było ich więcej niż 10. W drodze powrotnej zatrzymał się i dostarczył towar w pobliskiej restruacji Red Lobster i nastepnie pojechał w kierunku Bronxu do następnej restauracji. Zaraz po tym jak wjechał na most, kilkuktronie w niekontrolowany sposób zjechał na sąsiedni pas ruchu, aż wreszcie uderzył w tył pojazdu jadącego przed nim, który następnie uderzył w samochód poszkodowanego. Po zderzeniu, kierowca podszedł do pojazdu poszkodowanych i zaczął „gadać od rzeczy”. Między innymi zapewnił, że nie był pijany i chciał zatrzymać się w celu uiszczenia opłaty drogowej. Kierowca nie pamiętał czy został poddany badaniu na obecność alkoholu we krwi, ale został aresztowany przez policję na miejscu zdarzenia. Dowody przedstwione w trakcie procesu świadczyły o tym, że kierowca miał 0.172% we krwi w momencie wypadku. Poszkodowani pasażerowie drugiego z uderzonych pojazdów wnieśli również pozew przeciwko kierowcy i jego firmie ubezpieczniowej o odszkodowania za doznane obrażenia ciała.

Okazując skruchę, pozwany kierowca przyznał się do prowadzenia  pojazdu pod wpływem alkoholu. Ławnicy orzekli, że pozwany był winny i przyczynił się do powstania wypadku.

Ponadto, ławnicy uznali, ze poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała w rozumieniu przepisów Prawa Ubezpieczeń (§5102 (d)) i przyznali mu $160,000 tytułem odszkodowania od kierowcy i jego ubezpieczalni oraz dodatkowo od kierowcy $70,000 tytułem specjalnego zadośćuczynienia za rażące niedbalstwo.

 

Prawnicy pozwanych wnieśli wniosek o uchylenie werdyktu ławy przysięgłych i zarządzenie nowego procesu, argumentując, że wydana decyzja nie miała oparcia w materiale dowodowym. Zarzucili oni ponadto, że nie było wystarczających dowodów, aby uznać, że urazy poszkodowanego kwalifikowały się jako „poważne obrażenia” w rozumieniu Prawa Ubezpieczeń (§ 5102 (d)). Sędzia pierwszej instancji oddalił wniosek i podtrzymał decyzje ławników. Pozwani wnieśli apelację.

 

Rozaptrując Apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że poszkodowany przedstawił opinie swojego lekarza, w której stwierdzono, że w wyniku wypadku poszkodowany doznał urazów kręgosłupa szyjnego. Lekarz poszkodowanego zeznał, że przed wypadkiem jego pacjent nie miał tego typu objawów. Po wypadku natomiast, poszkodowany miał znacznie ograniczony zasięg ruchu w tej części kręgosłupa. Lekarz ten zeznał również, że rezonans magnetyczny kręgosłupa wykazał nie tylko zwyrodnienie odcinka szyjnego, ale również przepuklinę dysków powstałą na skutek wypadku. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że mimo iż pozwany przedstawił odmienną opinię swojego eksperta, to ławnicy mieli prawo uznać opinię lekarza poszkodowanego za bardziej wiarygodną.

 

Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili również, że fakt iż pozwany prowadził pojazd pod wpływem alkoholu nie jest wystarczający, aby przyznać dodatkowe $70,000 tytułem specjalnego zadośćuczynienia. Jendakże, przyznanie tej nazdwyczajnej formy odszkodowania jest dopuszczalne w sytuacji gdy istnieją dodatkowe okoliczności wskazujące na to, że pozwany działał bezmyślnie lub nieodpowiedzialnie, przejawiając lekkomyśność i kompletne zlekceważenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Drugi Departament uznał, że zachowanie pozwanego było bezmyślne i nieodpowiedzialne z uwagi na ilość wypitych piw oraz wysokie stężenie alkoholu we krwi, przekraczające dwukrotnie dozwolony limit. Tym samym Drugi Departament orzekł, że na podstawie całoksztaltu okoliczności, ława przysięgłych miała całkowite prawo ukarać pozwanego i zasądzić od niego specjalne zadośćuczynienie.

 

W związku z powyższym, Drugi Departament Apelacyjny podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji.

 

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100, emailowo pod adresemswp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie w której będziemy mogli Państwa reprezentować.

 

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: