NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Sławek Platta -prwanik radzi

Sławek Platta -prwanik radzi

14.08.2015, godz. 20:13
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker's Compensation.

„Szklana pułapka”

„$2.6 miliona za kostkę”

Często zdarza się, że wykonawcy, w obliczu ryzyka niezakończenia projektu w terminie, dokonują zmian w uprzednio zatwierdzonych planach budowlanych, aby zaoszczędzić na czasie. Wówczas pewne zadania wykonywane są na podstawie zamiennego planu, który często nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i naraża pracowników na doznanie wypadku w pracy. Podobnie było w sprawie mężczyzny, który pracował jako instalator systemu zraszania trawy, podczas wykopów prowadzonych z tyłu domu. Przyległa kamienna ściana, która została zbudowana niezgodnie ze wstępnym planem zawaliła się na jego kostkę. Poszkodowany doznał złamania kostki i pozwał firmę nadzorującą projekt o odszkodowania za doznane obrażenia.

Sprawa została rozpatrzona w procesie sądowym, gdzie ławnicy uznali, że pozwany, czyli firma nadzorująca projekt, była generalnym wykonawcą projektu, ponieważ dokonywała wyboru podwykonawców, koordynowała ich pracę oraz sprawowała nadzór i kierownictwo nad robotami, w tym pracą poszkodowanego. Ponadto, ławnicy uznali, że pozwany zawinił i był odpowiedzialny za obrażenia poszkodowanego, ponieważ nie postawił ściany zgodnie z zatwierdzonym projektem, co w znacznym stopniu przyczyniło się do powstania wypadku. Co więcej, pozwany nie zapewnił poszkodowanemu odpowiednich środków bezpieczeństwa. W związku z powyższym, ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu $1,000,000 za doznany ból i cierpienie, $1,280,000 za przyszły ból i cierpienie oraz $360,000 za przyszłe wydatki medyczne.

Pozwany zwrócił się do sędziego o uchylenie wyroku ławników. Sędzia nie zgodził się z argumentacją pozwanego i oddalił wniosek. W uzasadnieniu swojej decyzji, zwrócił uwagę, że pozwany był odpowiedzialny za projekt ściany podtrzymującej, która według założeń miała być wzmocniona zaprawą murarską. W rzeczywistości, pozwany zlecił postawienie suchej ścianki z kamienia, która według eksperta była mniej stabilna i bardziej podatna na zawalenie. Ekspert zatrudniony przez poszkodowanego zeznał, że w jego opinii ściana nie zawaliłaby się podczas wykopów, gdyby została zbudowana zgodnie z zatwierdzonym projektem. Sędzia uznał, że pozwany naruszył Kodeks Przemysłowy, zgodnie z którym, budynki i inne konstrukcje znajdujące się w obszarze prac wykopowych powinny być zabezpieczone, tak aby ochronić osoby trzecie przed obrażeniami. Prawnicy pozwanego nie zniechęcili się tą odmowną decyzją i wnieśli apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn i Queens) orzekł, że sędzia nie miał podstaw do zmiany decyzji ławników i słusznie oddalił wniosek pozwanego.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w uzasadnieniu decyzji wskazali, że wyrok ławników został oparty na racjonalnej analizie zgromadzonego materiału dowodowego.

Sąd Apelacyjny wskazał, że wyrok ławy przysięgłych nie może zostać uchylony jeżeli został wydany na podstawie sprawiedliwej oceny dowodów. Ponadto, jeżeli chodzi o twierdzenia pozwanych sugerujące, że świadkowie kłamali, sędziowie apelacyjni  wyjaśnili, że to do ławników należy ocena wiarygodności świadków, ponieważ to oni mieli możliwość bezpośredniego ich wysłuchania oraz oceny.

Jednakże, Sędziowie Apelacyjni uznali, że odszkodowanie za przyszłe wydatki medyczne powinno zostać obniżone z $360,000 do $286,750, ponieważ kwota przyznana przez ławników była oparta na spekulacjach, a nie konkretnych danych.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sędziego, nieco zmniejszając wysokość odszkodowania. Niezależnie od tego, poszkodowany ostatecznie uzyskał $2,600,000 odszkodowania.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100, emailowo pod adresemswp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie w której będziemy mogli Państwa reprezentować.

 

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: