NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Sławek Platta. Prawnik radzi - „Urwane palce”

Sławek Platta. Prawnik radzi - „Urwane palce”

09.01.2015, godz. 20:17
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation

 

W październiku 2014 roku, pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego rozpatrzył sprawę pracownika który stracił cztery palce prawej dłoni w wyniku czyszczenia wnętrza włączonej pompy do betonu.

 

Pewien pracownik, podczas czyszczenia pompy do betonu przy włączonym silniku, doznał obrażeń prawej dłoni gdy rura pompy obróciła się i zmiażdżyła mu cztery palce.

Poszkodowany zeznał, iż sprawdzał czy na obręczy lub we wnętrzu rury nie pozostały resztki betonu. Mimo, iż poszkodowany wcześniej wyłączył system hydrauliczny to ten ostatni niespodziewanie włączył się i uruchomił rurę, która zmiażdżyła mu dłoń. Palce poszkodowanego musiały zostać amputowane. Poszkodowany pozwał wykonawcę o odszkodowanie za poniesione obrażenia, zarzucając mu naruszenia przepisów 200, 240 (1), i 241 (6) Prawa Pracy. W odpowiedzi prawnicy wykonawcy wnieśli wniosek o wydanie wyroku bezpośredniego i oddalenie pozwu. W wyniku tego wniosku, poszkodowany cofnął zarzuty dotyczące naruszenia § 200 i 240 (1) Prawa Pracy, podtrzymując jedynie roszczenia na podstawie § 241(6) Prawa Pracy, zarzucając pozwanemu naruszenie przepisu bezpieczeństwa 12 NYCRR 23-9.2(a) Kodeksu Przemysłowego.

 

Poszkodowany zeznał, że kierownik budowy zatrudniony przez generalnego wykonawcę powiedział mu, że aby dokładnie umyć pompę, po opłukaniu jej wodą, powinien włożyć rękę do środka i sprawdzić wnętrze rury. Kierownik podkreślił, że w przeciwnym razie pompa nie będzie poprawnie funkcjonować. Poszkodowany nie był wyposażony w żadne urządzenie lub szczotkę, którą mógłby sprawdzić, czy w miejscu spoiny nie zbiera się beton. Kierownik zalecił poszkodowanemu, aby podczas czyszczenia odłączył pompę, włożył rękę do środka i upewnił się, że wnętrze jest czyste, jednakże nie wspomniał nic o wyłączeniu silnika.

 

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że przepis 241 (6) zobowiązuje właścicieli i generalnych wykonawców do zapewnienia pracownikom odpowiednich środków bezpieczeństwa na terenie budowy oraz  przestrzegania wymogów bezpieczeństwa ustalonych przez Kodeks Przemysłowy. Sąd pierwszej instancji wskazał, że Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork odniósł się już wcześniej do  przepisu bezpieczeństwa 23-9.2 (a) tegoż kodeksu i orzekł, że podstawę do uznania zarzutu wynikającego z pogwałcenia § 241 (6) Prawa Pracy, stanowi jedynie naruszenie wymogu zawartego w ostatnim zdaniu tego przepisu bezpieczeństwa. Zgodnie z nim pracodawcy, w przypadku wykrycia lub otrzymania informacji o jakichkolwiek wadach konstrukcyjnych bądź niebezpiecznych warunkach, mają obowiązek dokonania należytych napraw. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, sąd orzekł, że istniały sporne okoliczności faktyczne, czy pozwany rzeczywiście wiedział o niebezpiecznym sposobie czyszczenia pompy. Ustalenie tego faktu było niezbędne dla rozstrzygnięcia, czy pozwany ponosił odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisu bezpieczeństwa 12 NYCRR 23-9.2(a) który wymaga, aby naprawa urządzeń, takich jak pompa, była przeprowadzana gdy urządzenie jest całkowicie wyłączone. W związku z powyższym, sąd oddalił wniosek pozwanego, który w odpowiedzi wniósł apelację.

 

Rozpatrując apelację, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Bronx oraz Manhattan) podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że z materiału dowodowego wynikało, że silnik pompy był włączony podczas czyszczenia lub przynajmniej istnieją sporne okoliczności faktyczne w tym zakresie.

 

W dalszej części uzasadnienia Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że potwierdzają to następujące fakty. Po pierwsze pompa nie była nowa lecz używana oraz nie było dołączonych do niej instrukcji lub wskazówek użytkowania. Po drugie, kierownik wiedział, że rura pompy musiała być czyszczona ręcznie i przy uruchomionym silniku, ponieważ w przeciwnym razie nie działałaby poprawnie. Ponadto, system hydrauliczny ponownie się włączył, co wskazywało na to, że maszyna nie była wyłączona. W związku z powyższym, Sąd Apelacyjny orzekł, że nie wiadomo, czy pozwany wiedział o niebezpiecznym stanie i sposobie czyszczenia pompy, co było niezbędne do ustalenia, czy pozwany naruszył przepisy bezpieczeństwa i dlatego sprawa powinna zostać rozpatrzona w procesie, gdzie ławnicy samodzielnie ocenią cały materiał dowodowy. Tym samym sędziowie apelacyjni uznali prawo tegoż pracownika do dalszego dochodzenia swoich roszczeń.

 

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

 

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: