NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Sławek Platta. Prawnik radzi. Fedex przegrał

Sławek Platta. Prawnik radzi. Fedex przegrał

21.11.2014, godz. 18:49
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation

 

Fedex przegrał

W czerwcu 2009 roku, pewien elektryk podczas wchodzenia do windy przemysłowej w Empire State Building został uderzony w głowę drzwiami do windy. Winnym zdarzenia okazał się być kurier FedEx, który stojąc w windzie tyłem do wejścia nie upewnił się, czy nikt nie wchodzi i nacisnął przycisk zamykania. Poszkodowany pozwał FedEx o odszkodowania za doznane obrażenia, wskazując na niedbalstwo pracownika firmy, w tym nieostrożne użytkowanie windy; pochopne włączenie przycisku w windzie; nierozważne włączenie przycisku stojąc tyłem do wejścia; niezachowanie ostrożności i nie sprawdzenie czy nikt nie wchodzi do windy oraz nieprzemyślane zamknięcie drzwi do windy. Poszkodowany wykazał, że doznał obrażeń w wyniku niedbalstwa kuriera FedEx. Dołączył on również nagranie zdarzenia, na którym ewidentnie widać jak kurier włącza przycisk, drzwi zamykają się i uderzają poszkodowanego w głowę. FedEx wniósł o oddalenie pozwu, argumentując, że poszkodowany nie wskazał żadnych konkretnych działań będących przyczyną wypadku, które można by przypisać ich firmie. Ponadto prawnicy FedEx wskazali, że kurier jedynie nacisnął przycisk zamykania drzwi windy. W dalszej kolejności prawnicy stwierdzili, że nawet jeśli włączenie przycisku było przyczyną wypadku, to i tak kurier nie miał prawnego obowiązku zachowania należytej staranności wobec poszkodowanego. Prawnicy wyjaśnili, że w sprawach, gdzie osoby zostały uderzone w trakcie zamykania drzwi, poszkodowany jest uprawniony do odszkodowania, wyłącznie gdy sprawcą wypadku jest pracownik odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie drzwi. Zgodnie z tym, jedynie w takich okolicznościach, pomiędzy poszkodowanym i sprawcą powstaje specjalna relacja i obowiązek prawny zachowania należytej staranności. Według FedEx, ich kurier nie był pracownikiem Empire State Building, w związku z czym nie był odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego działania windy. Ponadto prawnicy FedEx postulowali, że jest to jedyny słuszny wniosek, gdyż w przeciwnym razie, każdy użytkownik windy miałby prawny obowiązek zachowania należytej staranności przy obsłudze windy i mógłby ponieść odpowiedzialność cywilną w razie jej nie dochowania.

Sąd pierwszej instancji orzekł, że kurier FedEx był jedynie jednym z użytkowników windy, a nie jej operatorem, przez co nie był prawnie zobowiązany do zachowania należytej staranności wobec innych użytkowników windy.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że obowiązek zachowania należytej staranności powstaje wyłącznie gdy „pomiędzy poszkodowanym a sprawcą istnieje specjalna relacja, przez co pozwany ma rzeczywistą kontrolę nad działaniami innych osób; bądź gdy pozwany jest zobowiązany do chronienia poszkodowanego przed działaniami innych osób”. Podstawową cechą tego typu relacji jest fakt, że „relacja pozwanego z rzeczywistym sprawcą stawia pozwanego w najlepszej sytuacji do ochronienia poszkodowanego przed obrażeniami, co sprawia, że pozwany nie jest poddany nieograniczonej odpowiedzialności, gdyż grono potencjalnych poszkodowanych, wobec których istnieje obowiązek zachowania należytej staranności, jest ograniczony zakresem tego stosunku”.

Sędzia w dalszej części uzasadnienia wyjaśnił, że dobrowolne podjęcie działań, może stanowić podstawę odpowiedzialności tylko gdy pozwany nie dochował należytej staranności i wyrządził szkodę poszkodowanemu. Jednakże, pozwany może ponieść odpowiedzialność za naruszenie przyjętego obowiązku zachowania należytej staranności jedynie gdy poszkodowany polegał na pozwanym, w wyniku czego stał się bardziej bezbronny niż gdyby pozwany w ogóle nie podjął się działań.

Sąd pierwszej instancji orzekł, że kurier nie przyjął obowiązku zachowania należytej staranności, ponieważ nie podjął czynności wobec poszkodowanego, a sam poszkodowany również nie polegał na zachowaniu kuriera.

W związku z tym, sąd pierwszej instancji wydał bezpośredni wyrok na korzyść FedEx i oddalił pozew. Poszkodowany wniósł apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że ze względu na specyficzny sposób funkcjonowania drzwi windy przemysłowej, kurier FedEx był prawnie zobowiązany do zachowania należytej staranności i powinien był zamknąć drzwi upewniając się, że żadna z  wchodzących osób nie zostanie uderzona. Drugi Departament wskazał także, że pozew był zasadny, gdyż kurier FedEx nie zachował należytej staranności przy zamykaniu drzwi windy, stał tyłem do wejścia i nie upewnił się, czy nikt do niej nie wchodzi.

W związku z powyższym, Drugi Departament uchylił wyrok bezpośredni wydany na korzyść FedEx. Sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w procesie  z udziałem ławników, chyba, że strony wcześniej zawrą ugodę.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: