NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Nowy Jork. Sławek Platta. Prawnik radzi - Komplikacje prawa budowlanego

Nowy Jork. Sławek Platta. Prawnik radzi - Komplikacje prawa budowlanego

31.10.2014, godz. 20:05
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

 

Komplikacje prawa budowlanego

W trakcie wykonywanych robót na placu budowy, pewien pracownik szedł alejką, aby, zgodnie z poleceniem przełożonego, wyłączyć dopływ wody. Niespodziewanie, z wyższego piętra budynku spadł przedmiot i uderzył mężczyznę w głowę, szyję i ramię. Poszkodowany pozwał właściciela budynku, generalnego wykonawcę i podwykonawcę o odszkodowania za poniesione obrażenia. W uzasadnieniu pozwu poszkodowany wskazał naruszenia § 240(1) i § 241(6) Prawa Pracy. Niestety, zaraz po wniesieniu pozwu, poszkodowany zmarł. W celu dochodzenia praw zmarłego, do procesu, w roli powoda, został wyznaczony członek rodziny poszkodowanego. W tym momencie właściciel budynku i generalny wykonawca wnieśli wniosek o wydanie, bez udziału ławników, bezpośredniego wyroku oddalającego powództwo. Podwykonawca wniósł taki sam wniosek w zakresie zwolnienie również siebie od odpowiedzialności. Powód natomiast złożył wniosek o wydanie, bez udziału ławników, bezpośredniego wyroku orzekającego o winie wszystkich pozwanych. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek właściciela i generalnego wykonawcy. Wniosek powoda również został oddalony. Sąd przychylił się zaś do wniosku podwykonawcy, zwalniając go z odpowiedzialności za obrażenia poszkodowanego. Powód i pozostali pozwani wnieśli apelację.

Sędziowie Drugiego Departamentu Sądu Apelacyjnego orzekli, że sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił wniosek właściciela i generalnego wykonawcy.

W pierwszej kolejności Drugi Departament Sądu Apelacyjnego wyjaśnił, że w świetle § 240(1) Prawa Pracy, generalny wykonawca i właściciel budynku nie zdołali udowodnić że przedmiot, który uderzył zmarłego, nie upadł na niego w trakcie jego podnoszenia lub zabezpieczania w celu późniejszego podniesienia.

Następnie, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego wskazał, iż w świetle § 241(6) Prawa Pracy, generalny wykonawca i właściciel budynku nie wykazali, że alejka na której doszło do uderzenia „nie znajdowała się w strefie zagrożenia spadających materiałów budowlanych lub innych przedmiotów”, związku z czym przepis 12 NYCRR 23-1.7(a)(1) nie znalazł zastosowania.

Po trzecie, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego, w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że właściciel budynku i główny wykonawca nie zdołali wykazać, że okoliczności dotyczące rzekomego naruszenia 12 NYCRR 23-2.1(a)(2) były bezsprzeczne. Sędziowie Sądu Apelacyjnego wskazali, iż zgodnie z treścią przepisu 12 NYCRR 23-2.1(a)(2), “zabrania się umiejscowienia lub przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń w bliskiej odległości od krawędzi pięter, platform lub rusztowań, co mogłoby stworzyć zagrożenie dla osoby znajdującej się poniżej krawędzi”.

Niezależnie od powyższego, Sąd Apelacyjny orzekł, że sąd pierwszej instancji powinien był uznać część wniosku dotycząca oddalenia powództwa z § 241(6) Prawa Pracy, w zakresie naruszeń 12 NYCRR 23-2.1(a)(1) i (b). Sędziowie Sądu Apelacyjnego wyjaśnili, że przepis 12 NYCRR 23-2.1(a)(1) nie miał zastosowania, ponieważ zdarzenie nie zostało spowodowane zastawieniem „chodnika, schodów lub innego przejścia” materiałami budowlanymi. Sąd wskazał również, że obowiązek, o którym mowa w 12 NYCRR 23-2.1(b), nie przewiduje na tyle konkretnych wytycznych aby podnieść zarzut z § 241(6) Prawa Pracy.

Drugi Departament Sądu Apelacyjnego w następnej kolejności orzekł, że sąd pierwszej instancji bezzasadnie wydał wyrok bezpośredni, zwalniając podwykonawcę z odpowiedzialności. Sąd wskazał, że argumentacja przedstawiona przez prawników podwykonawcy ujawniła szereg niewyjaśnionych okoliczności w kontekście możliwych zaniedbań podwykonawcy.

Sąd Apelacyjny orzekł, że sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił wniosek powoda o wydanie wyroku bezpośredniego bez udziału ławników w zakresie odpowiedzialności pozwanych na podstawie § 240(1) i § 241(6) Prawa Pracy.

Ze względu na sporne okoliczności faktyczne sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w procesie, gdzie o odpowiedzialności pozwanych orzeknie ława przysięgłych.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: