NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Nowy Jork. Sławek Platta. Prawnik radzi - Do 2 razy sztuka

Nowy Jork. Sławek Platta. Prawnik radzi - Do 2 razy sztuka

24.10.2014, godz. 18:27
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation. 

Do 2 razy sztuka


W czerwcu 2001 roku 51-letnia kobieta doznała obrażeń ciała na skutek potknięcia i upadku podczas schodzenia po schodach prowadzących do przejścia podziemnego na stacji metra. Poszkodowana spadła cztery schodki w dół, ponieważ na jednym ze stopni brakowało płytki.

Poszkodowana doznała złamania prawej kostki z przemieszczeniem (takie przemieszczenie powstaje na skutek złamania części obu kości podudzia, w którym szczelina przebiega powyżej poziomu kostek - przyśrodkowej i bocznej). Wskutek doznanego urazu, poszkodowana została poddana operacji otwartego nastawienia kości ze stabilizacją wewnętrzną, podczas którego, do bocznych części kostki wstawiono jedenaście śrub. Poszkodowana na skutek odczuwania długotrwałego bólu w kostce, aby uniknąć chodzenia po schodach, musiała przeprowadzić się w domu siostry z trzeciego piętra na parter.

Poszkodowana pozwała Zarząd Komunikacji miasta Nowy Jork o odszkodowania za doznane urazy.

Podczas procesu dotyczącego odpowiedzialniści stron za powstały wypadek, ława przysięgłych uznała, że miasto jest w 80 procentach odpowiedzialne za wypadek, przypisując poszkodowanej 20 procent winy.

Podczas odrębnego procesu dotyczącego wysokości należnego jej odszkodowania, ława przysięgłych przyznała poszkodowanej $35,000 na poczet przyszłych kosztów medycznych, $600,000 za ból i cierpienie od momentu wypadku do chwili wyroku, oraz $1,000,000 za ból i cierpienie w przyszłości. Prawnicy miasta złożyli do sędziego wniosek o uchylenie wyroku ławy przysięgłych z mocy prawa, w zakresie przyszłych kosztów medycznych oraz, ze względu na wygórowaną wysokość, o uchylenie wyroku dotyczącego odszkodowania za ból i cierpienie. Sąd pierwszej instancji postanowił, że jeżeli poszkodowana nie zgodzi się na zmniejszenie wysokości odszkodowania za dotychczasowy ból i cierpienie z $600,000 do $150,000 oraz za przyszły ból i cierpienie z $1,000,000 do $250,000,  wówczas odbędzie się nowy proces w zakresie odszkodowania. Poszkodowana nie zgodziła się na tą propozycje i wniosła apelację.

Sędziowie Drugiego Departamentu Apelacyjnego (stanowiącego prawo dla Brooklyn oraz Queens) zmienili decyzję sądu pierwszej instancji, orzekając, że nowy proces odbędzie się jeżeli poszkodowana nie zgodzi się na zmniejszenie wysokości odszkodowania za doznany ból i cierpienie z $600,000 do $200,000 oraz za przyszły ból i cierpienie z $1,000,000 do $250,000. Poszkodowana nie wyraziła zgody na zmniejszenie odszkodowania do wskazanych kwot i sprawa została przekazana do ponownego procesu.

Podczas nowego procesu, ława przysięgłych przyznała poszkodowanej łączną sumę odszkodowania w wysokości $600,000. Ze względu na orzeczoną wcześniej częściową winę poszkodowanej, ostateczna suma odszkodowania wyniosła $480,000. Prawnicy miasta ponownie wnieśli apelację twierdząc, z mocy prawa należy im się wygrana oraz, że ława przysięgłych, biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału dowodowego, przyznała poszkodowanej niewspółmiernie wysokie odszkodowanie.

Drugi Departament Apelacyjny orzekł, że prawnicy miasta nie przedstawili wystarczających argumentów na poparcie ich wniosku o otrzymanie wyroku oddalającego pozew poszkodowanej z mocy prawa.

Ponadto, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego wskazał, że wyrok ławników nie powinien zostać uchylony, chyba że dojście do niego nie byłoby logicznie możliwe pomimo obiektywnej analizy dowodów w sprawie.

W tym miejscu warto również wskazać, że powyższa zasada została przyjęta także w orzecznictwie Pierwszego Departamentu Sądu Apelacyjnego (stanowiącego prawo dla Manhattan oraz Bronx). Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego wielokrotnie wyjaśniał, iż kwota odszkodowania jest co do zasady rozstrzygana przez ławę przysięgłych. Sędziowie Pierwszego Departamentu Apelacyjnego wskazywali, iż to do ławy przysięgłych należy ustalenie wiarygodności świadków przed nią występujących i składających zeznania. W związku z tym, wysokość przyznanego odszkodowania może zostać zmieniona przez sąd wyłącznie gdy z akt sprawy wynika, że przyznane odszkodowanie jest diamteralnie różne od odszkodowań przyznanych wcześniej w podobnych sprawach, a wyrok ławy przysięgłych nie mógł zostać wydany na podstawie obiektywnej oceny materiału dowodowego.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji, utrzymując odszkodowanie na rzecz poszkodowanej w wysokości $480,000.

Warto pamiętać że ugoda jest kompromisem pomiędzy dwoma stronami który gwarantuje szybszą wygraną bez możliwości wniesienia apelacji.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: