NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Nawet obywatelstwo nie chroni przed deportacją! Barack Obama daje ochronę przed deportacją 5 milionom nielegalnych imigrantów, tymczasem nie wszyscy wiedzą, że…

Nawet obywatelstwo nie chroni przed deportacją! Barack Obama daje ochronę przed deportacją 5 milionom nielegalnych imigrantów, tymczasem nie wszyscy wiedzą, że…

25.11.2014, godz. 14:27
zielona karta
foto:

Wielu imigrantów żyje w przeświadczeniu, że posiadanie pobytu stałego jest stuprocentowym zabezpieczeniem ich przyszłości w USA. Ale tak nie jest. Dopiero przyjęcie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych może dać nam poczucie bezpieczeństwa. Choć i tutaj są warunki – obywatelstwo musi być nabyte uczciwą drogą, bez ukrywania prawdy. Inaczej można je stracić i… zostać deportowanym.

Odebranie obywatelstwa zdarza się rzadko i – jeżeli już – w większości dotyczy tylko tych osób, którym obywatelstwo się nie należało i które z pełną świadomością skłamały lub zataiły prawdę na temat swojej przeszłości.

Osoby, które przyjęły obywatelstwo uczciwie nie muszą obawiać się problemów imigracyjnych w przyszłości. Dlatego tak ważnym jest składanie uczciwych podań i zeznań.

Zdecydowanie łatwiej jest stracić tzw. zieloną kartę.

Kiedy można stracić zielona kartę

Według Urzędu Imigracyjnego jest kilka powodów dla których można utracić kartę stałego pobytu:

1. Ciężkie przestępstwo kryminalne lub akt/czyn/działalność kryminalna wyszczególnione w ustawie Immigration and Nationality Act (Section 237 lub 212) jako podstawa do odebrania statusu i deportowania z USA;

2. Niepłacenie podatków (traktowane jako przestępstwo kryminalne);

3. Nieprzestrzeganie prawa imigracyjnego;

4. Ponad roczny pobyt poza granicą USA jeśli nie mamy na to specjalnego zezwolenia czyli tzw. białego paszportu (Reentry Permit);

5. Ponad dwuletni pobyt za granicą USA nawet jeśli mieliśmy tzw. biały paszport

6. Wyjazd ze Stanów bez intencji powrotu;

7. Pozbawienie statusu rezydenta przez wycofanie tzw. rescission.

8. Wykrycie kłamstwa podczas dalszego etapu sponsorowania. Na przykład podczas przesłuchania o zdjęcie warunku z dwuletniej zielonej karty, uzyskanej przez ślub, wyjdzie na jaw, że małżeństwo, na podstawie którego aplikant otrzymał pobyt stały nie jest prawdziwe, lecz zawarte wyłącznie w celach imigracyjnych.

Kiedy można utracić obywatelstwo USA:

1. Odebranie obywatelstwa (revocation) następuje po wykryciu, że dana osoba skłamała podczas wcześniejszego etapu legalizowania pobytu. Najczęściej sytuacja ta dotyczy osób, które nie przyznały się do aresztu lub skazania za popełnienie ciężkiego przestępstwa, a Urząd Imigracyjny nie posiadał tej informacji w czasie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Często również dotyczy to osób, które zostały aresztowane po rozmowie kwalifikacyjnej, ale jeszcze przed przysięgą. Podobnie z aresztami w kraju pochodzenia lub ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli ktoś zataił takie fakty i naturalizował się mimo wszystko, a później USCIS lub inna komórka administracyjna dowiedziała się o tym, to obywatelstwo może być odebrane. Taki proces odebrania obywatelstwa prowadzony jest przez sąd federalny lokalnie, w miejscu zamieszkania.

2. Pomaganie w nielegalnym przedostaniu się do USA. Zdarza się, że w wyniku dochodzenia w sprawie osoby, która przedostała się do Stanów Zjednoczonych nielegalnie, USCIS otrzymuje nazwisko osoby, która mu to umożliwiła. Jeśli osoba taka otrzymała obywatelstwo kłamiąc, że nigdy nie pomagała nikomu wjechać do USA nielegalnie, to również musi liczyć się z procedurą odebrania obywatelstwa.

3. Kolejnym powodem odebrania obywatelstwa może być przynależność do organizacji uznanej w ustawie Immigration and Nationality Act za wrogie, czyli partia komunistyczna lub inna partia totalitarna bądź organizacja terrorystyczna, itp. Uwaga! Zdarza się, że obywatelstwo zostaje odebrane nawet jeżeli dana osoba przyłączyła się do wrogiej organizacji do pięciu lat od naturalizacji.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: