NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Kluczowe pożyczki z Unii

Kluczowe pożyczki z Unii

22.03.2014, godz. 09:00
flaga polska
foto:

John Czop jest kolejnym kandydatem nominowanym przed wyborami do Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

- Co pana skłoniło do udziału w tegorocznych wyborach?

- Po pierwsze, celem banków jest przynoszenie zysków ich właścicielom, to znaczy akcjonariuszom. Ale w przeciwieństwie do banków unie kredytowe, które są własnością ich członków, nie są organizacjami stworzonymi tylko do osiągania zysku. Ich celem jest wspomaganie rozwoju ekonomicznego grupy etnicznej lub społeczności określonego regionu. Do realizacji tego celu unie muszą generować nadwyżki. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w ubiegłym roku nie uzyskała tej nadwyżki. Ubiegam się o miejsce w Radzie Dyrektorów celem zmiany zaistniałej sytuacji, tak aby P-SFUK ponownie zaczęła generować nadwyżkę. Chciałbym, aby Unia służyła do poprawy wizerunku naszej grupy etnicznej w amerykańskiej opinii publicznej. Unia kredytowa przekazała już część środków na stworzenie Katedry Studiów Polskich w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. Uczelnia ta założona została w 1990 r. przez Amerykanina polskiego pochodzenia Johna Lenczowskiego. Nadwyżka z Unii powinna posłużyć do zakończenia procesu gromadzenia środków dla otwarcia tej katedry. Umożliwi to poprawę nieobiektywnego wizerunku Polski i Polaków w kwestii naszego "uczestnictwa w mordowaniu europejskich Żydów w czasie

II wojny światowej", który ciągle funkcjonuje w amerykańskiej opinii publicznej. Polacy przestaną być postrzegani jako politycznie niepoprawni przez przywódców korporacyjnej Ameryki, a będą postrzegani jako odpowiedni kandydaci do czołowych stanowisk, co korzystnie wpłynie na nasze umiejscowienie w tym społeczeństwie i możliwość naszego oddziaływania na scenę polityczną.

- Co pan zamierza zrobić w pierwszej kolejności, jeśli zostanie pan wybrany do Rady Dyrektorów?

- Moją pierwszą inicjatywą będzie przekonanie do zwiększenia kwoty środków na pożyczki dla członków P-SFUK. Obecnie zbyt dużo środków/pieniędzy inwestowanych jest w bezpieczne, lecz bardzo nisko opłacalne preferencyjne akcje i obligacje. Strategia taka mogła być właściwa w czasie ostatniego kryzysu finansowego. Jedyną drogą rozwoju Unii jest generowanie nadwyżki, która w całości będzie służyć naszej społeczności. Nadwyżka może pochodzić z pożyczek udzielanych członkom P-SFUK. Niestety, Unia nie udziela pożyczek wystarczająco dużo w stosunku do potrzeb jej członków.

- Ma pan sposób na to, jak zmienić opinię części niezadowolonych członków P-SFUK na temat Unii?

- Sposobem na uzdrowienie Unii jest głosowanie na takich kandydatów do Rady, którzy tak jak ja chcą doprowadzić ponownie do generowania nadwyżki poprzez udzielanie większej ilości kredytów.

- A co z zebraniem specjalnym, o które obecnie toczy się batalia w sądzie? Jest pan za takim sposobem rozwiązywania problemów?

- Lepszym aniżeli zebranie specjalne sposobem na poprawę zarządzania korporacyjnego w P-SFUK są wybory. Dają członkom możliwość kontroli i wpływania na stan Unii poprzez głosowanie na kandydatów, którzy chcą, aby Unia ponownie zaczęła generować nadwyżkę służącą potrzebom wszystkich jej członków. Wielu członków, wśród nich i ja, straciło zaufanie do Election Services Corp. - prywatnej firmy, którą kierownictwo P-SFUK w ubiegłym roku wynajęło do przeprowadzenia wyborów do Rady Dyrektorów. Po kilku-

krotnych zapytaniach skierowanych przez kandydatów do kierownictwa P-SFUK odnośnie do warunków treści tej umowy Unia odmówiła jej ujawnienia. Jawność procedur związanych z wyborami do Rady Dyrektorów jest bezwzględną koniecznością. Z tego właśnie powodu chciałbym, aby wszyscy kandydujący w obecnych wyborach wskazali kilku członków P-SFUK do utworzenia komisji wyborczej do nadzoru liczenia głosów podczas spotkania wyborczego.

- Czym zajmuje się pan zawodowo?

- Jestem historykiem, który pracuje jako dziennikarz, jestem również działaczem politycznym. Moim celem jest stworzenie silnej i wpływowej w sferze politycznej Polonii w Stanach Zjednoczonych. Realizacja tego celu jest niezbędna do powstrzymania presji wywieranej przez rząd Stanów Zjednoczonych na Polskę celem dokonania legislacji w sprawie ryczałtowych odszkodowań za własność prywatną na terenie Polski.

Przyjmowanie petycji kandydatów do Rady Dyrektorów

P-SFUK trwa jeszcze do 3 kwietnia. Przypomnijmy, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w Unii. Należy pamiętać, że tylko oryginalne, otrzymane z P-SFUK petycje są ważne. Kopie nie będą akceptowane. Aby dołączyć do dwunastu kandydatów, którzy zostali już nominowani, pod petycją trzeba zebrać 500 zweryfikowanych podpisów. Karty do głosowania zostaną wysłane pocztą do wszystkich członków do 18 kwietnia. Wyniki wyborów - 18 maja podczas Annual

Meeting w Polish National Club of Hempstead, znajdującym się przy 329 Peninsula Blvd, Hempstead, NY 11550.

Powtarzamy, nominacje otrzymali już: Ryszard Bąk, Tadeusz Czajkowski, John Czop, Małgorzata Gradzki, Gregory Guzinski, Beata Klar-Jakubowski, Leon Kokoszka, Michael Kwiatkowski, Jolanta Olechowski, Marian Mario Ponanta, Marzena Wierzbowska i Marzena Wojczulanis.

autor: Rozmawiała Katarzyna Adamska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: