NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Gdzie nielegalny imigrant dostanie prawo jazdy

Gdzie nielegalny imigrant dostanie prawo jazdy

17.02.2015, godz. 04:00
prawo jazdy
foto:

Życie osoby nie posiadającej legalnego statusu w Ameryce może być bardzo trudne. Są stany bardzo nieprzychylne nieudokumentowanym imigrantom, gdzie nie mają szans uzyskania żadnego dokumentu tożsamości, a tym samym nie mają dostępu do programów pomocowych, czy nawet usług bankowych, nie wspominając o swobodnym prowadzeniu samochodu. Ale są i takie stany, gdzie życie imigranta jest dużo łatwiejsze...

Jednym z „mierników” tego czy dany stan jest przychylny imigrantom jest właśnie możliwość wyrobienia sobie prawa jazdy czy dokumentu tożsamości tzw. „State ID” (normalnie wydawanego rezydentom, obywatelom i legalnym imigrantom przez stanowe Wydziały Komunikacji czyli Department of Motor Vehicle – przyp red.). Do całkiem niedawna prawo jazdy – będące najcenniejszym dokumentem – było wydawane tylko przez Nowy Meksyk i Waszyngton. Dziś takie dokumenty wydaje już dziesięć stanów. Noszą one różne nazwy i często nie są one „na równi” z normalnym prawem jazdy dla legalnych rezydentów, niemniej dają bardzo dużą swobodę i ułatwiają życie.

Zapewne dużą rolę w złagodzeniu przepisów co do wydawania dokumentów uprawniających do poruszania się po drogach miało wprowadzona w 2012 roku – a obecnie rozszerzana o kolejne miliony imigrantów – dyrektywa Baracka Obamy (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA), dająca ochronę przed deportacjami i tymczasowy legalny pobyt.

Warto przypomnieć, że tylko w Waszyngtonie i Nowym Meksyku prawo jazdy nielegalnego imigranta nie różni się niczym od dokumentu legalnego rezydenta. W pozostałych stanach zezwolenia na prowadzenie samochodów różnią się nazwą, wyglądem, kształtem czy innymi szczegółami. Często opatrzone są również notatką: „Not Valid for Identification” lub „Not Valid for Federal Identification”.

Co prawda w metropolii osoby bez numeru Social Security nie mogą się starć o prawo jazdy, ale mieszkańcy NYC mają dostęp do miejskich dokumentów tożsamości. Nie upoważnia on do prowadzenia auta, ale daje bardzo dużo przywilejów. Podobne karty oferują również New Haven w Connecticut oraz San Francisco i Los Angeles w Kalifornii.


Stany, gdzie imigranci bez statusu mogą starać się o dokumenty upoważniające do prowadzenia pojazdów:

Waszyngton – od 1993 r.

Normalne prawa jazdy wydawane są osobom bez numeru Social Security. Muszą one udowodnić fakt zamieszkania w stanie Waszyngton, przedstawiając ważne rachunki za światło, gaz lub telefon, zaświadczenie ze szkoły, dowód posiadania samochodu, dokumenty bankowe, wyciągi z kont i wszelkie inne dokumenty wydawane przez stan Waszyngton.


Nowy Meksyk – od 2003 roku

Przepisy zezwalają na wydawanie normalnego prawa jazdy każdej osobie, która zamiast Social Security przedstawi Individual Tax Identification Number niezależnie od statusu imigracyjnego. Należy również udowodnić, że się mieszka w Nowym Meksyku, czyli „mieć” adres.


Connecticut – od 2015 roku

Osoby bez numeru Social Security oraz dowodu legalnego pobytu w USA mogą otrzymać prawka pod kilkoma warunkami: muszą mieszkać w stanie Connecticut, podpisać oświadczenie, że zamierzają starać się o legalizację pobytu w USA tak szybko, jak to będzie możliwe.


Dystrykt Kolumbia, Waszyngton – od 2014 roku

Przepisy zezwalają na wydanie praw jazdy osobom, które – choć nie mają numeru Social Security, ale mogą udowodnić swoją tożsamość, datę urodzenia i że mieszkają w DC przez co najmniej 6 miesięcy.


Illinois – od 2013 roku

Prawo jazdy mogą otrzymać osoby bez statusu, które zamieszkują w Illinois od co najmniej roku. Wnioskodawca musi przedstawić jednak ważny paszport lub konsularny dowód tożsamości. Prawo jazdy jest ważne na okres trzech lat.


Kalifornia – od 2015 roku

Należy udowodnić fakt zamieszkania w Kalifornii, dokument osoby nie posiadającej numeru Social Security jest opatrzony adnotacją, pozwalającą na jego odróżnienie od prawa jazdy wydawanego legalnym rezydentom.


Kolorado – od 2014 roku

O prawo jazdy mogą się starać osoby bez Social Security, które w poprzednim roku podatkowym rozliczyły się z podatków w stanie Kolorado. Inną opcją jest posiadanie Individual Taxpayer ID oraz jednego z trzech dokumentów – paszportu, consular ID lub military ID. W tym przypadku jednak trzeba udowodnić fakt zamieszkiwania w Kolorado przez co najmniej 2 lata.


Maryland – od 2014

Przepisy pozwalają osobom bez numeru Social Security starać się o prawo jazdy, pod warunkiem, że w ciągu poprzednich dwóch lat rozliczały się z podatków w stanie Maryland.


Nevada – od 2014 roku

Prawo jazdy wydawane jest tylko na okres jednego roku i mogą otrzymać je osoby, które udowodnią swoją tożsamość, wiek i fakt zamieszkania w Nevadzie.


Utah – od 2005 roku

Nielegalnym imigrantom, którzy udowodnią fakt zamieszkiwania w Utah, wydawane tam są tzw. Driving Privilege Card.


Vermont – od 2014 roku

Przepisy pozwalają mieszkańcom stanu, przebywającym w USA nielegalnie, starać się o tzw. Operator's Privilege Card. Wnioskodawca – oprócz tego, że musi udowodnić mieszkanie w stanie Vermont - musi udowodnić swoją tożsamość i wiek przedstawiając ważny paszport lub konsularny dowód tożsamości. Akceptowane są także metryki urodzenia, ślubu itd.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: