NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork newsy Centrum zaprasza kandydatów na dyrektorów

Centrum zaprasza kandydatów na dyrektorów

24.05.2014, godz. 17:55
Bożena Kamińska, C P-S, Polonia,
foto:

Największa polonijna instytucja kulturalno-społeczna – Centrum Polsko-Słowiańskie - poszukuje kandydatów do rady dyrektorów oraz do komisji rewizyjnej. Przypomnijmy, w tym roku kończy się czteroletnia kadencja trzem dyrektorom: Danucie Bronchard, Jadwidze Ołdakowskiej oraz księdzu Józefowi Szpilskiemu. Jeśli chodzi o komisję rewizyjną, to zgodnie ze statutem cały jej trzyosobowy skład jest wymieniany co dwa lata. W tym roku kadencja kończy się: Halie Annie Stepien, Wacławowi Szymankiewiczowi i Szczepanowi Janeczko. Jeszcze przez tydzień członkowie CP-S mogą zgłaszać swoje kandydatury. Tuż przed wyborami rozmawiamy z Bożeną Kamiński, dyrektorem wykonawczym CP-S...

– Idealny kandydat do pracy społecznej w CP-S to...?
– Dyrektorzy powinni posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej, najlepiej doświadczenie w zarządach. Natomiast jeśli chodzi o członków Komisji Rewizyjnej, to idealnym kandydatem będzie osoba, która posiada umiejętności biznesowo-finansowe.

– Dyrektorzy mogą liczyć na jakieś przywilej?
– Są to stanowiska społeczne, za które dyrektorzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Każdy członek w Radzie Dyrektorów oraz w Komisji Rewizyjnej pracuje społecznie jako wolontariusz. Dyrektorzy CP-S nie czerpią z tytułu pełnienia funkcji żadnych korzyści, nie otrzymują kart kredytowych ani bonusów. Jest to typowo społeczna funkcja...

– Mając w pamięci ubiegłoroczne wybory do Rady Dyrektorów CP-S, kiedy była bardzo niska frekwencja, proszę powiedzieć, czy obecnie zostaną podjęte kroki mające na celu poprawę sytuacji?
– Każdego roku wybory do Centrum odbywają się drogą pocztową i każdy członek otrzymuje do domu kartę do głosowania, zawierającą listę kandydatów. I to od samych członków i ich zaangażowania w sprawy społeczne Polonii zależy, czy wezmą udział w głosowaniu, czy też nie. Ja ze swojej strony jak zawsze namawiam do angażowania się w sprawy społeczne Polonii i do udziału w wyborach. Mnie jako dyrektorowi wykonawczemu największej polonijnej instytucji społeczno-kulturalnej zależy na jak najwyższej frekwencji.

Rozmawiała: Agnieszka Granatowska

foto Marcin Żurawicz


Osoby ubiegające się o miejsce w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CP-S muszą być członkami organizacji minimum 2 lata i posiadać stały pobyt w USA. Kandydaci swoje zgłoszenia mogą nadsyłać do 2 czerwca, na adres: Komisja Nominacyjna, Centrum Polsko-Słowiańskie, 176 Java Street, Brooklyn, NY 11222 lub też e-mailowo: pscwybory@polishslaviccenter.com, fax: 718-383-5159. Wystarczy na zgłoszeniu podać dane personalne, wykształcenie i doświadczenie w pracy społecznej.


Skład obecnej Rady Dyrektorów:
Bożena Kamiński - prezes, CEO
Danuta Bronchard - wiceprezes
Marian Żak - II wiceprezes
Janusz Jóźwiak - sekretarz
Father Joseph Szpilski - dyrektor
Izabella Kobus-Salkin - skarbnik
Jadwiga Bylinka-Ołdakowska – dyrektor


Centrum Polsko-Słowiańskie jest społeczno-kulturalną organizacją niedochodową, założoną w 1972 r. - z siedzibą w Nowym Jorku, która służy głównie polskiej grupie etnicznej. CP-S liczy około 40 tys. członków. Pomysłodawcą i założycielem Centrum dla Polonii nowojorskiej był ksiądz Longin Tołczyk, który z niewielką grupą osób  wprowadził w życie swoje idee.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: