NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta - „Twardy finisz”

Sławek Platta - „Twardy finisz”

13.02.2015, godz. 22:25
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

 

W styczniu 2015 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego uchylił decyzję sądu pierwszej instancji, orzekając, że szkoła nie mogła zostać zwolniona z odpowiedzialności za niedochowanie należytej staranności przy organizacji treningu piłki nożnej, podczas, którego uczennica wykonując ćwiczenie, wyznaczone przez trenera, uderzyła  głową w ścianę i doznała obrażeń twarzy.

 

Pewnego dnia, z powodu opadów deszczu, trening szkolnej dziewczęcej drużyny piłki nożnej nie mógł odbyć się na zewnątrz i został przeprowadzony w budynku szkoły. Trener drużyny piłkarskiej postanowił, że trening odbędzie się na szkolnym korytarzu i zaplanował zestaw ćwiczeń. Jednym z nich były wyścigi w parach po korytarzu na odcinku około 150 stóp. Trener za metę wyznaczył linię zakreśloną za podwójnymi drzwiami. W odległości 10 stóp od mety, dokładnie naprzeciw toru biegu stała ściana.

 

Zgodnie z zeznaniami dziewczynki, drużyna nigdy wcześniej nie ćwiczyła na korytarzu, ona natomiast nigdy przedtem po nim się nie ścigała. Według uczennicy, trener ogłosił, że zawodniczka, która przegra wyścig będzie musiała przebiec karne okrążenia po schodach. Pierwsza para dziewczynek z impetem rozpoczęła wyścig. Szybsza z nich, dobiegając do mety, starała się zwolnić przed linią końcową, lecz nie zdołała zahamować i uderzyła twarzą w ścianę.

 

Rodzice poszkodowanej dziewczynki wnieśli w jej imieniu pozew przeciwko szkole o odszkodowania za obrażenia. W uzasadnieniu pozwu, rodzice uczennicy zarzucili placówce nienależyty nadzór i niedochowanie należytej staranności przy organizacji zajęć sportowych, a w szczególności lekkomyślne przeprowadzenie ich w niebezpiecznych warunkach o podwyższonym ryzyku. Po zgromadzeniu i wymianie dowodów w sprawie, prawnicy szkoły wnieśli wniosek o wydanie wyroku bezpośredniego i oddalenie wskazując, że uczennica dobrowolnie wzięła udział w treningu piłkarskim oraz wiedziała i zaakceptowała ryzyka z nim związane. Sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku prawników szkoły i oddalił powództwo, w związku z czym rodzice poszkodowanej wnieśli apelację.

 

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego wyjaśnił, że linia obrony użyta przez pozwanego nie polega na na ocenie winy poszkodowanego, lecz dotyczy stwierdzenia czy pozwany zachował należytą staranność wobec uczestników zajęć sportowych lub rekreacyjnych. Zgodnie z tą teorią poszkodowany, który dobrowolnie i świadomie przyjmuje ryzyka wynikające z uczestnictwa w danej aktywności fizycznej, zwalnia organizatora z obowiązku chronienia go przed tymi niebezpieczeństwami. Sędziowie Apelacyjni przyznali, że w tej sprawie poszkodowana, jako zawodniczka szkolnej drużyny piłki nożnej, niewątpliwie dobrowolnie wzięła udział w zajęciach sportowych. Sędziowie wskazali jednak, że zgodnie z tą doktryną, dobrowolny uczestnik zajęć sportowych lub rekreacyjnych przyjmuje i akceptuje jedynie ryzyka wynikające z i charakterystyczne dla danej dyscypliny sportowej.

 

Sędziowie Apelacyjni w dalszej kolejności wyjaśnili, że aby zadecydować czy pozwany zachował należytą staranność przy organizacji zajęć sportowych, należy wziąć pod uwagę i ocenić czy warunki, w których czynności się odbywały, były wyjątkowe i czy stwarzały większe niebezpieczeństwo niż ryzyka charakterystyczne dla samego sportu. Sąd Apelacyjny dalej wskazał, że „obrona oparta na dobrowolnym przyjęciu ryzyka przez poszkodowanego nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialności, jeżeli ryzyko nie było świadomie przyjęte lub było ukryte, bądź nierozsądnie podwyższone.

 

Co więcej, Sąd Apelacyjny wskazał, iż pracownicy szkoły są zobowiązani do zachowania należytej staranności przy organizacji zajęć sportowych, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom biorącym w nich udział, a zwłaszcza, aby uniknąć nieprzewidzianych, ukrytych lub dodatkowych zagrożeń.

 

Ponadto, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że prawnicy szkoły nie zdołali udowodnić, że uczennica jako zawodniczka szkolnej drużyny piłkarskiej zdawała sobie sprawę z i świadomie przyjęła ryzyko doznania obrażeń podczas ścigania się po korytarzu. Drugi Departament orzekł również, że prawnicy dodatkowo nie wykazali, aby niebezpieczeństwo uderzenia głową o ścianę podczas biegu po korytarzu było ryzykiem charakterystycznym dla gry w piłkę nożną.

 

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego uchylił decyzję sądu pierwszej instancji i oddalił wniosek wniesiony przez prawników szkoły. W efekcie pozwoli to tej poszkodowanej dziewczynce na proces w wyniku którego będzie mogła dochodzić swoich praw przed jurorami i sędzią.

 

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

 

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: