NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. Świąteczny wypadek

Sławek Platta. Świąteczny wypadek

28.11.2014, godz. 18:13
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation

 

Świąteczny wypadek

W dzisiejszym artykule opowiem Państwu o wypadku, który przydarzył się kobiecie robiącej zakupy. Zbliża się okres świąteczny więc myślę, że jest to dobry moment na przypomnienie, kto jest odpowiedzialny za jakiekolwiek niebezpieczne warunki panujące w sklepie. Warunki które mogą doprowadzić do wypadku.

Kobieta robiąca zakupy w sklepie potyknęła się o wózek towarowy pozostawiony w alejce pomiędzy półkami sklepowymi. Poszkodowana pozwała właściciela sklepu  o odszkodowania za poniesione obrażenia ciała wskazując, że pozostawiony wózek stanowił zagrożenie dla osób przebywających w sklepie. Poszkodowana zeznała, że w dniu wypadku chciała zakupić w tym sklepie lampę oraz, że wchodząc do alejki, patrzyła w górę na szafki z lampami i nie spoglądała w dół. Po dwóch krokach potknęła się o stojący tam pusty wózek transportowy – w efekcie tego upadła głową w dół. Poszkodowana zeznała, że przed zdarzeniem nie widziała wózka w sklepie.Kierowniczka sklepu która pracowała w dniu wypadku zeznała, że pracownicy sklepu ustawili na wózku półkę, która służyła jako podstawa wuzka do przewożenia mebli i innych towarów na parking, bezpośrednio do klientów. W dalszej kolejności zeznała ona, że pracownicy zgodnie z zaleceniami, niezwłocznie po zakończeniu użytkowania, odstawiali wózki towarowe do magazynu. Ponadto zaznaczył, że wózki nie powinny być pozostawiane w alejkach, gdyż stwarzają ryzyko potknięcia. Co więcej, kierownik przyznał, że przy leżącej poszkodowanej, obok wózków sklepowych, widział pozostawiony wózek transportowy.

Pomimo tych zeznań, sąd pierwszej instancji wydał bezpośredni wyrok na korzyść pozwanego sklepu i oddalił powództwo poszkodowanej, wskazując, że wózek pozostawiony w alejce był wyraźnie widoczny i nie stanowił zagrożenia. Poszkodowana wniosła apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) orzekł, że sąd pierwszej instancji bezzasadnie oddalił pozew, gdyż na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, prawnicy pozwanego nie zdołali bezsprzecznie udowodnić, że  nie stworzyli niebezpieczeństwa dla poszkodowanej oraz tego że pusty wózek, o który potknęła się poszkodowana, nie stwarzał zagrożenia. Ponadto sędziowie ci uznali, że pozwany nie zdołał udowodnić tego iż pomieszczenia sklepu były utrzymane w bezpiecznym stanie dla klientów.

Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że właściciele sklepów mają obowiązek utrzymywania pomieszczeń w należycie bezpiecznym stanie dla klientów. Wskazali również, że „Pozwany, aby zostać zwolniony z odpowiedzialności cywilnej, musi wykazać, że pomieszczenia spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa oraz, że nie wiedział lub nie stworzył zagrożeń  dla osób mogących znajdować się na terenie sklepu”.

Ponadto, Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku wskazał, że właściciel nie zostaje zwolniony z obowiązku utrzymania pomieszczeń w bezpiecznym stanie ze względu na to, że zagrożenie było zauważalne i wyraźne. Sędziowie wyjaśnili, że pomimo, iż ma to znaczenie  w kontekście uznania częściowej winy poszkodowanego, to „takie warunki mogą w dalszym ciągu stanowić pułapkę, gdy są zasłonięte lub poszkodowany jest rozproszony”.

Tą samą zasadę stosuje Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Bronx oraz Manhattan), który wyjaśnił, że „pomimo, iż właściciel nie ma obowiązku zabezpieczenia lub ostrzeżenia innych osób przed zauważalnym i wyraźnym zagrożeniem to jest on zobowiązany do  utrzymania bezpiecznych warunków”.

Sędziowie wskazali, że ocena widoczności i oczywistości zagrożenia nie może być dokonana bez faktycznej analizy zdarzenia; tak samo ustalenie, czy dane warunki nieodzownie stwarzały zagrożenie zależy  od całokształtu okoliczności faktycznych poszczególnej sprawy.

W tej sprawie, Sędziowie Apelacyjni uznali, że zgodnie z zeznaniami kierownika, wózek nie powinien był znajdować się w tym miejscu i pracownicy mieli obowiązek odstawić go niezwłocznie po zakończeniu użytkowania. Co więcej, sędziowie podkreślili, że kierownik sklepu przyznał, że wózek stwarzał ryzyko potknięcia, a poszkodowana zeznała, że nie widziała wózka przed zdarzeniem.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do dalszego rozpoznania z udziałem ławników.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: