NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. „Śliski wypadek imigracyjny”

Sławek Platta. „Śliski wypadek imigracyjny”

27.02.2015, godz. 17:55
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

 

Muzeum przy Fundacji World Trade Center i Narodowy Memoriał 11 września zleciły pewnej firmie wykonanie prac związanych z budową memoriału i muzeum na miejscu poprzedniego budynku World Trade Center. W lutym 2010 roku, pracownik tej firmy, który przebywał w Stanach Zjednoczonych na studenckiej wizie F1, miał za zadanie przenieść wielką dyktę (rozmiar: 9 x 2 stopy, waga: ponad 100 funtów) do określonego miejsca na placu budowy. Pracownik musiał przejść przez oblodzony pas pokryty śniegiem. W trakcie przenoszenia student potknął się i przewrócił, doznając obrażeń ciała. Poszkodowany pozwał powyższe organizacje, które zleciły prace oraz podwykonawcę o odszkodowania za poniesione obrażenia ciała, zarzucając naruszenie przepisów Kodeksu Przemysłowego odnoszących się do zagrożeń związanych z śliskimi powierzchniami, co jednocześnie stanowi naruszenie § 241(6) Prawa Pracy.

Po zakończeniu etapu rozpoznawczego i przesłuchań, poszkodowany wniósł wniosek o wydanie przed procesem wyroku bezpośrednio orzekającego o odpowiedzialności pozwanych za naruszenie § 241(6) Prawa Pracy. Sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku poszkodowanego, stwierdzając, że pozwani byli odpowiedzialni za obrażenia poszkodowanego. Sąd pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z orzecznictwem sądów w Stanie Nowy Jork, w przypadku zarzutu z przepisu § 241(6) Prawa Pracy, naruszenie regulacji Kodeksu Przemysłowego stanowi jedynie dowód wskazujący na niedochowanie należytej staranności, a nie definitywne udowodnienie odpowiedzialności pozwanego. Sąd wskazał jednak, że nie oznacza to, że poszkodowany nie ma możliwości wykazania odpowiedzialności pozwanego przed procesem. Sąd orzekł, że z zeznań poszkodowanego wynikało, że zostało mu zlecone przeniesienie dużej dykty po obszarze pokrytym śniegiem i lodem, na którym następnie poślizgnął się i upadł. Ponadto, Sąd orzekł, że pozwani nie wskazali istnienia spornych okoliczności faktycznych, które wymagałyby wyjaśnienia w procesie oraz nie wskazali skutecznie żadnej obrony zwalniającej ich z odpowiedzialności. Należy również wspomnieć, że prawnicy pozwanych wnieśli wniosek o udostępnienie informacji o statusie imigracyjnym poszkodowanego, które co do zasady mają znaczenie jedynie przy oszacowaniu odszkodowań za utracone zarobki. Sąd pierwszej instancji oddalił ich wniosek. Prawnicy pozwanych wnieśli apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał w całości decyzję sądu pierwszej instancji. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że poszkodowany udowodnił naruszenie § 241(6) Prawa Pracy, ponieważ wykazał, że doznał obrażeń w wyniku naruszenia przepisu Kodeksu Przemysłowego (12 NYCRR 23-1.7(d)), który jednoznacznie nakazuje, że teren budowy powinien być oczyszczony ze śniegu i lodu, aby zapewnić pracownikom bezpieczne miejsce pracy. Zeznania i oświadczenia poszkodowanego potwierdzają, że poślizgnął się i przewrócił na oblodzonym i ośnieżonym placu budowy podczas wykonywania zleconego mu zadania. Co więcej, Drugi Departament orzekł, że poszkodowany udowodnił, iż nie był współwinny wypadku, ponieważ wykonywał zadania zlecone przez przełożonego przy użyciu dostępnego wyposażenia i zgodnie z wytycznymi firmy miał założone specjalne obuwie. Co więcej, Sąd Apelacyjny stwierdził, że odpowiedzialność  właściciela nieruchomości lub wykonawcy na podstawie § 241(6) Prawa Pracy nie jest uzależniona od posiadania przez nich uprzedniej wiedzy o niebezpiecznych warunkach.

Sąd Apelacyjny orzekł również, że pozwani byli uprawnieni do uzyskania kopii paszportu i wizy poszkodowanego, ale nie byli upoważnieni do udostępnienia akt z Departamentu Ochrony Stanu, ponieważ poszkodowany poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych na wizie studenckiej F-1 i nie ubiega się o obywatelstwo lub zieloną kartę. Drugi Departament wyjaśnił, że wniosek o odpowiedzi na zadane pytania i dostarczenie innych materiałów i informacji podlega oddaleniu, jeżeli dotyczy on informacji, które nie mają znaczenia w sprawie lub są zbyt kłopotliwe do uzyskania przez drugą stronę. Ponadto, wniosek o udostępnienie informacji jest bezzasadny, jeżeli dotyczy poufnych informacji, które nie mają związku ze sprawą.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji w kwestii odpowiedzialności pozwanych. Jeżeli strony nie zawrą ugody w kwestii odszkodowań, to o ich wysokości orzekną ławnicy w procesie.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: