NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta - „Samookaleczenie gwoździem”

Sławek Platta - „Samookaleczenie gwoździem”

17.07.2015, godz. 14:19
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker's Compensation.

Pewien stolarz doznał wypadku podczas renowacji budynku, kiedy przybijając do okna listwę pistoletem pneumatycznym na gwoździe, niespodziewanie gwóźdź trafił go w lewe oko. Poszkodowany pozwał generalnego wykonawcę o odszkodowanie za zranione oko, zarzucając mu naruszenie przepisu Prawa Pracy (§ 241(6)). W uzasadnieniu pozwu poszkodowany wskazał, że nie otrzymał właściwego wyposażenia osłaniającego oczy. Ponadto, poszkodowany wskazał, że pozwany naruszył przepisy bezpieczeństwa Kodeksu Przemysłowego (12 NYCRR 23-1.5, 23-1.7, 23-1.8(a), 23-1.21, oraz 23-1.30), ktore stanowią podstawę skargi wynikającej z artykułu 246(1) Prawa Pracy. Prawnicy pozwanego wnieśli wniosek o automatyczne oddalenie pozwu. Sędzia pierwszej instancji uznał, że ich wniosek był zasadny i oddalił sprawę. W związku z tym poszkodowany wniósł apelację, wskazując, że istniały sporne okoliczności faktyczne, które powinny zostać wyjaśnione na rozprawie z udziałem ławników, a nie jednostronnie przez sędziego.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn i Queens) orzekł, że sędzia pierwszej instancji niesłusznie przychylił się do wniosku pozwanego. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że pracownicy zatrudnieni przy spawaniu, paleniu, przycinaniu, odtłukiwaniu lub szlifowaniu wszelkich materiałów, których odłamki mogą odprysnąć, jak również pracownicy wykonujący jakiekolwiek inne czynności narażające na zranienie oczu, muszą być zaopatrzeni w okulary ochraniające oczy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Sędziowie zwrócili uwagę, że sądy nowojorskie w swoich ostatnich decyzjach orzekły, że stolarze również powinni być wyposażeni w okulary ochronne, pomimo, że ta kategoria pracowników nie jest wyraźnie wyszczególniona w przepisie Prawa Pracy. W tej sprawie kwestią sporną (która powinna byc zadecydowana przez ławników) było to, czy zranienie oka podczas pracy z pistoletem pneumatycznym było na tyle przewidywalnym zagrożeniem, że poszkodowany powinien był być wyposażony w odpowiednie okulary ochronne. Sędziowie Apelacyjni wskazali również, że nie wiadomo było czy w dniu wypadku poszkodowany miał dostęp do okularów ochronnych. Tym samym, biorąc pod uwagę rozmiar i wagę niewyjaśnionych okoliczności, oddalenie pozwu było niewłaściwe.

Warto zwrócić uwagę, że Pierwszy Departament Apelacyjny (stanowiący prawo dla Manhattan i Bronx), w podobnych sprawach ustanowił zasadę, że to ława przysięgłych podejmuje decyzję w kwestii tego czy podczas danej czynności możliwe jest doznanie obrażeń oka i czy dana czynność jest chroniona przez Kodeks Przemysłowy (12 NYCRR 23-1.8(a)).

W podobnej sprawie, rozpatrywanej wcześniej przez Sędziów Pierwszego Departamentów Apelacyjnego, poszkodowany został uderzony w oko przez gwóźdź, który w trakcie przybikania odbił się od metalową płytki przymocowanej do kawałka drewna. Poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń, które w świetle prawa kwalifikuje się jako trwałe i ciężkie zniekształcenie twarzy. Generalny wykonawca został uznany odpowiedzialnym wypadku, a ławnicy przyznali poszkodowanemu $2 miliony za doznany ból i cierpienie, $2 miliony za przyszły ból i cierpienie oraz $125.000 za przyszłe koszty medyczne.

W tej sprawie, Drugi Departament również uznał, że tego typu kwestie należy rozstrzygać w procesie. W związku z tym, Sąd Apelacyjny zmienił decyzję sędziego i przekazał sprawę do rozpatrzenia w procesie  z udziałem ławników.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: