NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta - „Przygnieciony pracownik”

Sławek Platta - „Przygnieciony pracownik”

31.05.2015, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker's Compensation.

 

W maju 2015 roku, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Manhattan i Bronx) oddalił powództwo poszkodowanego, który doznał poważnych obrażeń po tym jak został przygnieciony do kolumny przez ciężki obiekt podczas przenoszenia go na pobliską platformę.

 

Pracownicy mieli za zadanie przenieść z windy ważącą około osiem tysięcy funtów jednostkę hydrauliczną i postawić ją na pobliską platformę uniesioną na wysokości około trzech stóp ponad ziemią. W związku z tym, że podczas przenoszenia odpadły dwa koła przymocowane do podstawy jednostki, pracownicy przy użyciu łańcuchów próbowali zepchnąć ją na wózek widłowy. W pewnym momencie jednostka zsunęła się i uderzyła jednego z mężczyzn, przyciskając go do betonowej kolumny. Poszkodowany zeznał, że działał zgodnie z poleceniami operatora dźwigu i głównego hutnika. Poszkodowany pozwał generalnego wykonawcę o odszkodowania za doznane obrażenia, zarzucając naruszenia przepisów § 240 (1) i § 241 (6) Prawa Pracy. Prawnicy pozwanego wykonawcy wnieśli wniosek o bezpośrednie oddalenie powództwa.

 

Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek pozwanego o oddalenie powództwa w zakresie naruszenia przepisu § 240 Prawa Pracy. Sędzia wyjaśnił, że przepis ten nakłada na na właścicieli i wykonawców bezwzględny obowiązek zapewnienia pracownikom środków bezpieczeństwa niezbędnych dla ochrony przed ryzykami związanymi z pracą na wysokości. Sędzia przypomniał, że przepis dotyczy także przypadków, gdzie pracownik spadł lub został uderzony przez spadający obiekt. W przeciwieństwie do twierdzeń prawników pozwanego, sędzia uznał, że poszkodowany został przygnieciony w wyniku działania sił grawitacji. Podejmując decyzję, Sędzia zwrócił szczególną uwagę na  duży ciężar jednostki i siłę jaką mogła wytworzyć podczas krótkiego dystansu. W związku z tym, orzekł, że przepis § 240 Prawa Pracy miał zastosowanie w tej sprawie.

 

Ponadto, sędzia wyjaśnił, że aby udowodnić naruszenie przepisu § 241 (6) Prawa Pracy, poszkodowany musiał wykazać, że pozwany naruszył konkretny przepis Kodeksu Przemysłowego. Sędzia uznał, że artykuły tegoż Kodeksu które poszkodowany wskazał w pozwie, były zbyt ogólne lub nie miały zastosowania w tej sprawie. Sędzia stwierdził, że jedynym odpowiednim przepisem był artykuł 23-6.1 (d), zgodnie z którym, „urządzenia dźwigowe przeznaczone do podnoszenia materiałów nie powinny być obciążone powyżej limitu producenta”, a ładunek powinien być ustawiony tak, aby uniemożliwić jego przemieszczenie podczas przewozu”. Przepis wskazuje również, że „przed przeniesieniem, ładunki powinny być bezpiecznie zawieszone i odpowiednio zbalansowane”. Sędzia uznał, że z materiału dowodowego sprawy nie wynikało, aby jednostka była zawieszona lub przeciążona. Co więcej, sędzia dodał, że urządzenie dźwigowe  to zasadniczo podnośnik do materiałów, a poszkodowany nie wykazał, aby operował urządzeniem dźwigowym. W związku z tym, twierdzenia poszkodowanego w zakresie rzekomego naruszenia przepisu § 241 (6) Prawa Pracy były niewłaściwe. Prawnicy obydwu stron wnieśli apelację od decyzji.

 

Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sędziego i zmienił ją w zakresie zarzutu naruszenia przepisu § 240 (1) Prawa Pracy, w całości oddalając powództwo.

 

Sędziowie Apelacyjni w uzasadnieniu swojej decyzji  przypomnieli, że poszkodowany zeznał, iż urządzenie nie było podnoszone w powietrze, a także nie upadło z wysokości. Poszkodowan nie wiedział także co spowodowało, że jednostka przesunęła się w jego stronę i przycisnęła go do kolumny. Sędziowie Apelacyjni Pierwszego Departamentu stwierdzili, że nie było podstaw, aby zakwalifikować jednostkę hydrauliczną jako „spadający przedmiot”, a poszkodowanego za „spadającego pracownika”, oraz orzekli, że zdarzenie nie było spowodowane działaniem sił grawitacji. Związku z tym, uznali, że poszkodowany nie podlegał ochronie przepisu § 240 (1) Prawa Pracy.

 

W związku z powyższym, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego, całkowicie oddalając powództwo poszkodowanego. Pomimo tego, iż nie była to jedna ze spraw prowadzonych przez naszą kancelarię, to jest ona godna uwagi, niestety ze względu na niebezpieczny precedens jaki ustanawia. W 2011 roku nasza kancelaria wygrała sprawę w Najwyższym Sądzie Apelacyjnym stanu Nowy Jork w Albany, zmieniając prawo dla całego stanu Nowy Jork właśnie w zakresie obiektów spadających na pracowników z wysokości. Stworzyliśmy precedens który pozwolił pracownikom budowlanym na otrzymanie odszkodowania w sprawach które do tej pory były przegrane. Niestety prawnicy reprezentujący osobę poszkodowaną w tej sprawie w pewnym stopniu negatywnie wpłynęli, tą właśnie decyzją, na przyszłość tego typu spraw w Nowym Jorku. Orzecznictow które stworzyliśmy w 2011 roku wciąż obowiązuje do dziś dnia, ale niestety ta decyzja nie idzie z nim w parze. Dlatego tak ważne jest dla osób poszkodowanych w wypadkach na budowie aby wybrać kancelarię która potrafi poprowadzić ich sprawę do końcowego sukcesu.

 

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100, emailowo pod adresemswp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie w której będziemy mogli Państwa reprezentować.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: