NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta - prawnik radzi

Sławek Platta - prawnik radzi

14.06.2015, godz. 15:37
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.


Ciężarówka w piwnicy

W grudniu 2014 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego rozstrzygnął sprawę w której ciężarówka prowadzona przez jednego z pracowników budowlanych wpadła do piw-nicy po tym jak betonowa płyta nie utrzymała jej ciężaru. Pracownik zatrudniony przez podwykonawcę w rozbiórce centrum handlowego pod budowę nowego sklepu, miał za zadanie rozprowadzać wodę po placu rozbiórki, aby powstrzymać unoszenie się kurzu podczas prac. Mężczyzna doznał obrażeń w momencie gdy wjechał na betonową płytę ciężarówką ze zbiornikiem, w którym znajdowało się 5 tysięcy galonów wody. Betonowa płyta zawaliła się pod ciężarem pojazdu, który razem z pracownikiem spadł do piwnicy. Poszkodowany pozwał generalnego wykonawcę o odszkodowania za poniesione obrażenia, zarzucając mu naruszenia paragrafów § 200, 240 (1) i 241 (6) Prawa Pracy oraz niedbalstwo. W odpowiedzi prawnicy generalnego wykonawcy wnieśli wniosek o wydanie wyroku bezpośredniego i oddalenie pozwu. Sąd pierwszej instancji uznał wniosek generalnego wykonawcy i oddalił powództwo. Poszkodowany wniósł apelację. Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że sąd pierwszej instancji słusznie uznał, że generalny wykonawca nie ponosił odpowiedzialności na podstawie 240 (1) Prawa Pracy. Drugi Departament wskazał, że przepis ustawy nakłada na właścicieli nieruchomości i generalnych wykonawców bezwzględny obowiązek zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa pracownikom wykonującym pracę na wysokościach. Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisu 240 (1) Prawa Pracy, poszkodowany musi wykazać, że naruszenia stanowiły bezpośrednią przyczynę obrażeń. Poszkodowany nie jest uprawniony do odszkodowania jeżeli generalny wykonawca działał zgodnie z przepisami lub poszkodowany sam spowodował wypadek. Sąd Apelacyjny orzekł, że mimo, iż sąd pierwszej instancji niesłusznie uznał, że działania poszkodowanego były wyłączną przyczyną wypadku, to pozwany skutecznie wykazał, że poszkodowany nie był poddany zagrożeniom wymagającym  zastosowania środków bezpieczeństwa wymienionych w przepisie 240 (1) Prawa Pracy. Drugi Departament w dalszej kolejności orzekł, że pozwany wykonawca nie naruszył także przepisu 240 (6) Prawa Pracy. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że pozwany słusznie podniósł, że przepisy bezpieczeństwa wskazane przez poszkodowanego w pozwie nie miały zastosowania, ponieważ niebezpieczeństwo nie było spowodowane niestabilnością konstrukcji, lecz powstało  w wyniku faktycznego wykonywania rozbiórki budynku. Niezależnie od powyższego Drugi Departament orzekł, że sąd pierwszej instancji zbyt pochopnie wydał bezpośredni wyrok zwalniający pozwanego z odpowiedzialności na podstawie przepisu 200 Prawa Pracy i niedbalstwa. Sąd Apelacyjny wskazał, iż przepis 200 (1) Prawa Pracy to zapisany ustawowo powszechny obowiązek prawa zwyczajowego, który nakłada na właścicieli nieruchomości i generalnych wykonawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Sędziowie wyjaśnili, że „na podstawie artykułu 200 Prawa Pracy, pozwany ponosi odpowiedzialność za obrażenia poszkodowanego powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwej metody wykonywania prac, pod warunkiem, że je nadzoruje lub kontroluje. Sędziowie wskazali, że „jeżeli przyczyną obrażeń poszkodowanego nie była niewłaściwa metoda wykonywania prac, lecz niebezpieczne warunki na terenie placu budowy, pozwany może być odpowiedzialny za naruszenia tego przepisu pod warunkiem, że sam stworzył te warunki lub o nich wiedział”. Sędziowie zwrócili uwagę, że prawnicy pozwanego powinni byli ustalić wszystkie zarzuty wskazane przez poszkodowanego w pozwie i następnie odpowiednio odnieść się do kwestii dotyczących metod wykonywania prac i niebezpiecznych warunków na terenie placu budowy. Poszkodowany w pozwie podniósł zarzut dotyczący niebezpiecznych warunków - wskazał, że płyta betonowa była niewystarczająco oznakowana i odseparowana, w związku z czym stanowiła ukryte zagrożenie. W kontekście sposobu i metod prowadzenia prac, poszkodowany stwierdził, że pozwany kierował, nadzorował  i kontrolował prace. Sędziowie wskazali, że pozwany, aby zostać zwolniony z odpowiedzialności bez przeprowadzania procesu, był zobowiązany do przedstawienia dowodów zaprzeczających twierdzeniom poszkodowanego. Prawnicy pozwanego wskazali we wniosku, że generalny wykonawca sprawował ogólny nadzór nad pracami, jedynie w celu kontroli ich postępu i rezultatu, co nie wystarcza do nałożenia na niego odpowiedzialności z przepisu 200 Prawa Pracy. Sąd Apelacyjny orzekł, że pozwany nie odniósł się do zarzutu stworzenia niebezpiecznych warunków pracy lub posiadania informacji o istnieniu tych zagrożeń. W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego w części  podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, a w celu ustalenia, czy generalny wykonawca rzeczywiście stworzył niebezpieczne warunki pracy lub o nich wiedział, przekazał sprawę do rozstrzygnięcia w procesie z udziałem ławników.

 

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-9326656 (moja komórka), e-mailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowejwww.plattalaw.com używając e-maila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

 

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: