NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. Prawnik radzi.

Sławek Platta. Prawnik radzi.

03.10.2014, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

Zbrojenia

W czerwcu 2012 roku mężczyzna zatrudniony przez firmę prowadzącą projekt budowlany, rozładowywał z ciężarówki wraz z innymi robotnikami zestaw stalowych zbrojeń. Tego samego dnia, przed wypadkiem, ze względu na niebezpieczny sposób wykonywania przy poocy dźwigu z wykorzystaniem nylonowych mocowań, Wydział Budowlany miasta Nowy Jork wydał częściowy zakaz wykonywania robót na tej budowie. W związku z tym, ten sam pracownik oraz inni robotnicy nie mogli użyć dźwigu do podniesienia zbrojeń, z których każde ważyło od ośmiu do dziesięciu tysięcy funtów. Zamiast dźwigu, aby przetoczyć z ciężarówki zbrojenia ułożone na drewnianych kwadratowych deskach, pracownicy użyli łomów aby podważyć i przepchnąć na ziemię zwoje połączonych zbrojeń z palet na których się one znajdywały na przyczepie ciężarówki. W momencie gdy jeden z zestawów zbrojeń zaczął już spadać z ciężarówki, paleta na którym się ono znajdowało wykatapultowała stojącego na niej pracownika w powietrze. Poszkodowany pracownik spadł z wysokości 20 stóp na ziemię i zaraz po upadku został dodatkowo uderzony i zraniony przez tą samą paletę która wyrzuciła go na zewnątrz. Poszkodowany mężczyzna pozwał firmę kierującą projektem oraz właściciela placu budowy za niedbalstwo oraz naruszenia §240(1) Prawa pracy, żądając odszkodowania za doznane urazy,. Złożył on również wniosek o wydanie przez sędziego orzeczenia o automatycznym (z mocy prawa) uznaniu pozwanych winnymi naruszenia §240(1) Prawa pracy. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek powoda, w wyniku czego ten ostatni złożył apelację.

Drugi Departament Apelacyjny (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) orzekł, że sąd pierwszej instancji powinien był wydać decyzję o uznaniu pozwanych winnymi naruszenia §240(1) Prawa pracy.

Sędziowie Drugiego Departamentu Apelacyjnego wskazali w uzasadnieniu, iż „§240(1) Prawa pracy ma zapobiegać wypadkom, w którym rusztowanie, dźwig, drabina lub inny środek bezpieczeństwa okazał się niewystarczającą ochroną rannego pracownika przed urazem wywołanym bezpośrednio na skutek działania siły grawitacji na obiekt lub osobę”.

Niniejszy Sąd w dalszej części uzasadnienia stwierdził, że wyrzucenie powoda w powietrze z ciężarówki wraz z drewnianą deską, na której się znajdował, było bezpośrednio spowodowane oddziaływaniem siły grawitacji na zwoje zbrojeń.

Niniejszy Sąd wskazał również, że, biorąc pod uwagę ciężar zbrojeń i ich potencjalną siłę wyrzutu,  różnica wysokości pomiędzy poziomem ciężarówki i powierzchnią ziemi była znacząca. Pozwani nie zastosowali żadnych urządzeń zabezpieczających przez upadkiem zbrojeń i doznaniem przez poszkodowanego pracownika urazu ciała.

Drugi Departament Apelacyjny wyjaśnił również, że poszkodowany pracownik przedstawił w materiale dowodowym, że właściciel placu budowy naruszył §240 Prawa pracy, ponieważ nie zapewnił odpowiednich środków bezpieczeństwa pracującym tam robotnikom, a zaniedbania właściciela były bezpośrednią przyczyną urazu poszkodowanego pracownika.

Niniejszy Sąd wskazał również, że w przeciwieństwie do twierdzeń strony pozwanej, właściciel budowy nie przedstawił żadnych sprzecznych z wersją poszkodowanego okoliczności dotyczących tego jak doszło do wypadku.

W związku z powyższym, sędziowie apelacyjni orzekli, że sąd niższej instancji powinien był wydać wyrok z mocy prawa uznający pozwanych winnymi pogwałcenia §240(1) Prawa pracy.

Tym samym, Drugi Departament Apelacyjny zmienił orzeczenie sądu niższej instancji i wydał wyrok bezpośredni uznający pozwanych winnymi spowodowania wypadku budowlanego.

Sprawa ta jest pochodną procesu który The Platta Law Firm wygrała w 2011 roku w New York Court of Appeals (sprawa Pana Wilińskiego) zmieniając prawo dotyczące wypadków budowlanych a precyzyjniej – wypadków w których pracownicy doznają obrażeń ciała na skutek spadających na nich materiałow budowlanych. W tamtej to sprawie po raz pierwszy sędziowie apelacyjni zwrócili uwagę na to, że siła grwitacji połączona z dużym ciężarem spdającego obiektu może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia pracownika – i to niezależnie od tego z jakiej wysokości dany obiekt spada. Wcześniejsze prawo stanowiło, że obiekt który spada na pracownika musi znajdować się znacząco powyżej niego aby móc uznać że obrażenia pracownika podlegają ochronie prawnej wynikającej z §240 Prawa Pracy.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Panstwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej strony internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: