NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. Prawnik radzi.

Sławek Platta. Prawnik radzi.

14.09.2014, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić Państwu sprawę która pokazała błędy prawników w przygotowaniu i ocenie sprawy jakie popełniła pewna kancelaria prawna strony poszkodowanej. Czasami niestety prawnicy składają pozew sądowy w sprawie w której nie znają obowiązującego prawa...

W kwietniu 2010 roku pewien motocyklista najechał na wybój na ulicy publicznej miasta Hempstead i wyniku upadku doznał obrażeń ciała. Mężczyzna pozwał miasto do sądu, a w odpowiedzi, prawnicy tego miasta wnieśli wniosek o oddalenie pozwu.

W uzasadnieniu wniosku prawnicy miejscy przedstawili złożone pod przysięgą oświadczenie sekretarza miasteczka Hempstead, który stwierdził, iż na podstawie prawa obowiązującego w Hempstead, wniesienie powództwa przeciwko temu miastu jest możliwe wyłącznie jeśli, przed wypadkiem, otrzymało ono pisemne zawiadomienie o istniejącym defekcie. Sekretarz wskazał, iż zgodnie z prowadzoną ewidencją, w ciągu ostatnich pięciu lat do dnia wypadku (wliczając dzień wypadu), władze nie otrzymały żadnego pisemnego zawiadomienia o rzekomym uszkodzeniu drogi.

Prawnicy miejscy przedstawili również złożone pod przysięgą oświadczenie kierownika wydziału robót publicznych, który zeznał, iż „w marcu 2010 roku, wydział wypełniał wyboje wyłącznie mieszankami „na zimno”, co przynosi efekt tymczasowy. W zależności od warunków atmosferycznych, wyboje mogą progresywnie powracać do stanu poprzedniego”. Kierownik stwierdził również, że z uwagi na obowiązująca porę roku, wydział wykonywał wyłącznie tymczasowe naprawy i wyjaśnił, że gruntowne naprawy wykonywane są w ciepłych warunkach atmosferycznych.

Prawnicy strony poszkodowanej przedstawili złożone pod przysięgą oświadczenia dwóch świadków, którzy mieszkali przy ulicy, na której doszło do wypadu. Pierwszy z nich zeznał, że wybój był na tyle niebezpieczny, że w styczniu 2010 roku świadek zadzwonił do władz miasteczka i zostawił wiadomość głosową informującą o powstałym wyboju. Następnie stwierdził, że „miasto wykonało prace naprawcze, jednakże wybój został załatany nieprawidłowo i wypełnienie uległo szybkiemu rozpadowi”. Drugi ze świadków również zeznał, że „telefonicznie zgłosił władzom powstanie wyboju, który został naprawiony po upływie około dwóch tygodni. Jednakże, tydzień później, po intensywnych opadach deszczu, wybój powrócił do stanu sprzed naprawy”.

Sąd pierwszej instancji uznał, iż w związku ze spornymi okolicznościami, to wyłącznie ława przysięgłych powinna ocenić tryb przeprowadzania przez pozwanego prac konserwacyjnych jezdni oraz zdecydować, czy pozwany wykonując prace naprawcze przyczynił się do powstania wyboju. W związku z powyższym, sąd oddalił wniosek miasta i pozwolił na kontynuację sprawy. Pozwany złożył apelację od powyższego orzeczenia.

Drugi Departament Apelacyjny (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens), rozpoznając apelację, orzekł, że werbalne lub telefoniczne powiadomienie władz miasteczka przez świadków było niewystarczające, gdyż nie zostało złożone w wymaganej przez miasto formie pisemnej. Niniejszy sąd wyjaśnił, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Hempstead, zawiadomienie o defekcie powinno zostać złożone na piśmie.

Sąd Apelacyjny powołał się na zasadę ogólną ustaloną przez Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork: „W momencie gdy władze udowodnią, że zawiadomienie pisemne nie zostało złożone, ciężar dowodu zastosowania jednego z wyjątków od zasady ogólnej przechodzi na powoda – mianowicie, powód musi udowodnić, że władze poprzez niedbalstwo spowodowały defekt lub że specjalne użytkowanie przyniosło korzyści okolicy”.

Sędziowie apelacyjni orzekli, że działania pozwanego nie spowodowały defektu. Sąd wyjaśnił, iż niedbałe wykonanie prac naprawczych wadliwej jezdni, nie jest wystarczające do ustalenia, że to pozwany spowodował powstanie wady w nawierzchni drogi. W uzasadnieniu, sędziowie wskazali zasadę ogólną, zgodnie z którą „prace naprawcze mogą zostać uznane jako wyjątek od zasady ogólnej, jeżeli spowodowały groźny stan, który zwiększył niebezpieczeństwo w stosunku do stanu sprzed rozpoczęcia naprawy.” Drugi Wydział uznał, że w tej sprawie, świadkowie osoby poszkodowanej wskazali, że wybój nie powstał natychmiast po wykonaniu prac naprawczych oraz, że powrócił on w pewnym momencie do stanu sprzed naprawy.

Tym samym, niniejszy sąd, biorąc pod uwagę, fakt, że pozwany nie został pisemnie powiadomiony o wadzie i nie przyczynił się do jej powstania, orzekł, że sąd pierwszej instancji nieprawidłowo oddalił wniosek pozwanego.

Zgodnie z powyższym, niniejszy sąd zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji, uznał wniosek pozwanego i oddalił pozew.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Panstwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej strony internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: