NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. Prawnik radzi.

Sławek Platta. Prawnik radzi.

07.09.2014, godz. 18:06
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

W przedstawionej dziś Państwu sprawie, wytłumaczę odpowiedzialność właścicieli budynków za uszkodzenia chodników przed ich posesjami, oraz wynikających z nich pozwów w sprawach wypadkowych.

Pewna kobieta doznała urazów ciała w wyniku potknięcia i upadku spowodowanego przez wadliwy chodnik przylegający do nieruchomości, której właścicielami były cztery osoby fizyczne. W konsekwencji, kobieta wniosła pozew przeciwko właścicielom, argumentując, że przyczyną doznania urazu był uszkodzony chodnik. Po zakończeniu etapu gromadzenia dowodów, pozwani złożyli wniosek o wydanie przez sędziego bezpośredniego wyroku oddalającego pozew. W uzasadnieniu wniosku pozwani wskazali, iż na podstawie ustępu 7-210 Kodeksu Administracyjnego miasta Nowy Jork – “Administrative Code of the City of New York” (Ustawa o konserwacji chodników) nie są odpowiedzialni za rzekomy defekt chodnika. Sąd pierwszej instancji pozytywnie rozpatrzył wniosek pozwanych, więc powódka wniosła apelację do Drugiego Departamentu Apelacyjnego (stanowiącego prawo dla Brooklyn oraz Queens).

Rozpoznając sprawę, sędziowie apelacyjni  wyjaśnili, że Ustawa ta została uchwalona w 2003 roku w celu przeniesienia odpowiedzialności za urazy powstałe w związku z wadami chodników z zarządu miasta Nowy Jork na właścicieli nieruchomości, do których przylegają chodniki. Zgodnie z Ustawą, właściciel nieruchomości, do której przylega chodnik, jest odpowiedzialny za wszelkie urazy, których przyczyną są zaniechania właściciela w utrzymaniu chodnika w należycie bezpiecznym stanie.

Jednocześnie jednak, właściciele nieruchomości mieszkalnych, w całości lub w części zamieszkiwanych przez co najwyżej trzy rodziny i użytkowane wyłącznie w celach mieszkalnych, są zwolnieni z tej odpowiedzialności. Przyczyną powyższego zwolnienia jest założenie, że nałożenie na właścicieli niewielkich nieruchomości całkowitej odpowiedzialności w zakresie konserwacji i naprawy chodników byłoby niewłaściwe.

W związku z powyższym, niniejszy sędziowie apelacyjnie uznali, że pozwani udowodnili z mocy prawa, że ich nieruchomość podlega zwolnieniu od przepisów tejże Ustawy. Niniejszy Sąd wyjaśnił, że pozwani, w celu uzasadnienia wniosku, przedstawili zeznania z przesłuchań oraz oświadczenia złożone pod przysięgą stwierdzające, że jednokondygnacyjna konstrukcja przyległa do części chodnika, gdzie powódka upadła, była połączona z domem zamieszkiwanym wyłącznie przez jedną z pozwanych, oraz że była wykorzystywana jedynie w celu przechowywania rzeczy osobistych. Drugi Wydział w dalszej kolejności uzasadnił, że pomimo, iż zgodnie z zaświadczeniem o użytkowaniu wystawionym przed rokiem 1959, konstrukcja była przeznaczona do użytkowania w celach gospodarczych, oraz iż zgodnie z zeznaniami, przed rokiem 1993 konstrukcja była faktycznie użytkowana w celach gospodarczych, należy wskazać, że pozwani udowodnili, iż aktualnie nieruchomość była użytkowana w celach mieszkalnych. Tym samym, sędziowie Drugiego Departamentu Apelacyjnego uznali, że sąd pierwszej instancji prawidłowo ustalił zwolnienie pozwanych od odpowiedzialności cywilnej.Niniejszy Sąd dalej stwierdził, że pozwani udowodnili również, iż także na podstawie prawa zwyczajowego nie są odpowiedzialni za urazy powódki. Sędziowie Drugiego Departamentu Apelacyjnego przytoczyli generalną zasadę,  zgodnie z którą „W przypadku braku odpowiedzialności na podstawie ustawy lub rozporządzenia, właściciel nieruchomości przyległej nie jest odpowiedzialny wobec osoby przechodzącej po chodniku publicznym za urazy, których przyczyną były wady chodnika, chyba, że właściciel nieruchomości spowodował defekt lub przyczynił się do jego powstania poprzez specjalne użytkowanie.

Niniejszy Sąd w dalszej części stwierdził, że pozwani udowodnili także, że nie spowodowali wadliwego stanu chodnika będącego domniemaną przyczyną upadki powódki. Co więcej, sędziowie apelacyjni  wyjaśnili, że nie znaleźli powodu, który wskazywałby na powstanie wady w wyniku specjalnego użytkowania chodnika przez właściciela posesji (np. poprzez użytkowanie drogi wjazdowej na posesję).

Na końcu, ci sami sędziowie wyjaśnili, że powódka nie zdołała przedstawić jakichkolwiek faktów spornych w stosunku do argumentów przedstawionych przez stronę pozwaną.

Tym samym, niniejszy sąd orzekł, że sąd pierwszej instancji prawidłowo rozpatrzył wniosek na korzyść pozwanych i w związku z tym podtrzymał wyrok.

Sprawa ta jest bardzo dobrym przykładem na to jak wybór prawnika może przesądzić o wyniku sprawy. W tym przypadku uwzględnienie w pozwie dodatkowej strony – zarządu miasta Nowy Jork, spowodowałoby, że poszkodowana mogłaby dochodzić odszkodowania jeśli nie od właściciela przyległej posesji, to od zarządu miasta.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Panstwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej strony internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: