NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. Prawnik radzi - „Szlifierka wygrała”

Sławek Platta. Prawnik radzi - „Szlifierka wygrała”

02.05.2015, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

 

„Szlifierka wygrała”

W kwietniu 2015 roku, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Manhattan i Bronx) podtrzymał sprawę poszkodowanego pracownika, który zranił dłoń podczas cięcia cementu szlifierką, która nie miała osłony ochronnej.

Podczas prowadzonej rozbiórki budynku, pracownik poważnie zranił dłoń gdy przecinał kawałek cementu przy użyciu szlifierki. Poszkodowany zeznał, że w dniu wypadku kierownik budowy zlecił mu wykonanie prac szlifierką, której tarcza nie miała osłony ochronnej. Poszkodowany, na podstawie artykułu  § 241 (6) Prawa Pracy, wniósł pozew przeciwko generalnemu wykonawcy o odszkodowanie za doznane obrażenia dłoni, zarzucając mu naruszenie przepisu bezpieczeństwa Kodeksu Przemysłowego (sekcja 12 NYCRR § 23-1.5 (c) (3)). W uzasadnieniu pozwu, poszkodowany wskazał, że pozwany nie zachował wymogów bezpieczeństwa wyraźnie określonych w przepisie. Przede wszystkim, poszkodowany podkreślił, że inni pracownicy używali szlifierek z osłoniętą tarczą. Wskazał również, że generalny wykonawca zlekceważył zagrożenie i nakazał mu ciąć cement, podczas gdy powinien był usunąć niebezpieczne urządzenie z placu budowy. Prawnicy pozwanego wnieśli wniosek o oddalenie całej sprawy, wskazując, że ich klient nie naruszył żadnych wymogów bezpieczeństwa przewidzianych w Kodeksie Przemysłowym. Sędzia pierwszej instancji przychylił się do wniosku pozwanego i oddalił pozew. Poszkodowany wniósł apelację do sądu wyższej instancji.

Rozpatrując apelację, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Manhattan i Bronx) orzekł, że sędzia niższej instancji nieprawidłowo uznał, że naruszenie przepisu bezpieczeństwa 23-1.5 (c) (3) Kodeksu Przemysłowego nie stanowiło wystarczającej przesłanki do roszczenia odszkodowań na podstawie artykułu § 241 (6) Prawa Pracy. Sędziowie Apelacyjni Pierwszego Departamentu wyjaśnili, że wskazany przez poszkodowanego przepis bezpieczeństwa dotyczy stanu urządzeń i środków ochronnych i wyraźnie zakazuje używania urządzeń wymagających naprawy i stwarzających zagrożenie dla pracowników. Sędziowie Apelacyjni uznali, że przepis ten pośrednio zakazuje także używania niebezpiecznych szlifierek. Ponadto, aby ustalić, czy przepis stanowi podstawę do żądania odszkodowań, Sędziowie Apelacyjni musieli zinterpretować jego ostatnie zdanie, które brzmi „Wszelkie urządzenia bezpieczeństwa, środki ochronne i wyposażenie powinno być utrzymane w należytym stanie, a w przypadku uszkodzenia natychmiast naprawione lub usunięte z placu budowy”. Po dokonaniu analizy, Sąd Apelacyjny orzekł, że powyższa część przepisu wyraźnie określa należyty standard działania i jednocześnie stanowi podstawę prawną do żądania odszkodowań w przypadku jego niedochowania przez generalnego wykonawcę. Sędziowie dokonując interpretacji przepisu powołali się na decyzję Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork, która dotyczyła podobnego wypadku, gdzie pracownik doznał obrażeń gdy tarcza wyskoczyła ze szlifierki i uderzyła go w twarz (Misicki). W tamtej sprawie również istniały wątpliwości czy podobny przepis Kodeksu Przemysłowego był na tyle szczegółowy by mógł stanowić podstawę do roszczenia odszkodowania. Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork rozstrzygnął, że jeżeli przepis nakazuje podjęcie określonych działań w przypadku wykrycia wady lub niebezpiecznego stanu urządzenia, to stanowi on także podstawę do domagania się odszkodowań przez poszkodowanego.

W związku z tym, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że naruszenie obowiązku określonego w ostatnim zdaniu przepisu stanowi wystarczają przesłankę do roszczenia odszkodowań na podstawie artykułu § 241 (6) Prawa Pracy. Sędziowie Apelacyjni zastrzegli jednak, że pozew poszkodowanego nie podlega oddaleniu, pod warunkiem, że inne szlifierki znajdujące się na terenie budowy były wyposażone w osłonę ochronną.

Warto jednak zwrócić uwagę, że jeden z orzekających Sędziów Apelacyjnych nie zgodził się z opinią większości składu. Według niego interpretacja ta była zbyt szeroka. W swojej opinii, Sędzia wyjaśnił, że poszkodowany żądając odszkodowań na podstawie artykułu § 241 (6) Prawa Pracy musi wykazać naruszenie przepisu Kodeksu Przemysłowego, który w sposób szczegółowy określa wymogi bezpieczeństwa. Sędzia wskazał, że w jego przekonaniu, jedynym przenośnym urządzeniem elektrycznym, które w świetle przepisów Kodeksu Przemysłowego wymaga osłony jest piła ręczna.

Niezależnie od odrębnego zdania jednego z sędziów, na postawie większości głosów, Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego uchylił decyzję sędziego pierwszej instancji i przywrócił pozew.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

 

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: