NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. Prawnik radzi. „Praca na szczudłach”

Sławek Platta. Prawnik radzi. „Praca na szczudłach”

31.12.2014, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation

 

W czerwcu 2014 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) pozwolił na kontynuację procesu pracownika budowlanego który pracując na szczudłach budowlanych zaplątał się o przewód elektryczny, spadł na ziemię i doznał obrażeń ciała.

Podczas budowy domu jednorodzinnego, pewien pracownik stojąc na szczudłach budowlanych szpachlował sufit w kuchni.  Niespodziewanie szczudła zaplątały się o przewód elektryczny leżący na podłodze. Pracownik stracił równowagę, spadł na ziemię i doznał obrażeń ciała. Poszkodowany ze względu na wzrost (około pięć stóp) i wysokość sufitu (dziewięć stóp) musiał w trakcie pracy wysunąć szczudła na maksymalną wysokość 40 cali. Poszkodowany był zatrudniony w firmie budowlanej, której inny podwykonawca zlecił wykonanie części swojego zlecenia. 

Poszkodowany pozwał podwykonawcę o odszkodowania za poniesione obrażenia, zarzucając naruszenia przepisów § 200, 240 (1), i 241 (6) Prawa Pracy oraz zaniedbania budowlane. W odpowiedzi prawnicy podwykonawcy wnieśli wniosek o wydanie wyroku bezpośredniego i oddalenie pozwu.

Sąd pierwszej instancji orzekł, że podwykonawca nie ponosił odpowiedzialności na podstawie § 200 Prawa Pracy. Sędzia wyjaśnił, że z materiału dowodowego, nie wynikało, aby podwykonawca umieścił lub wiedział o rozłożonym kablu na terenie budowy.

Podobnie, sąd pierwszej instancji orzekł w przypadku zarzutu z przepisu § 240 (1) Prawa Pracy. Sąd na popracie swojej opinii przywołał wcześniejszy precedens Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork. Sprawa dotyczyła stolarza, który uległ wypadkowi, gdy poruszając się na szczudłach wysuniętych na wysokość 42 cali wbijał metalowe gwoździe w ścianie kartonowo gipsowej i w pewnym momencie potknął się o przewód elektryczny. Sędziowie Sądu Najwyższego wyjaśnili wtedy, że stolarz uległ wypadkowi w wyniku potknięcia się o przewód, a nie ze względu na wadliwe szczudła budowlane, w związku z czym, obrażenia nie były związane z ryzykiem pracy na wysokości. Sąd pierwszej instancji orzekł na tej podstawie, że poszkodowany nie zdołał wskazać różnic pomiędzy jego wypadkiem a sprawą stolarza i w związku z tym uzasadnionym będzie oddalenie jego pozwu.

Niezależnie od powyższego, sąd pierwszej instancji orzekł, że nie ma podstaw do odrzucenia pozwu jeśli chodzi o specyficzny przepis wynikjący z naruszenia § 241 (6) Prawa Pracy, zgodnie z którym prace na terenie budowy powinny być zabezpieczone, przygotowane i przeprowadzane w sposób, który zapewni pracownikom odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo. Ten bezwzględny obowiązek dotyczy właścicieli, generalnych wykonawców i ich pośredników.

Ponadto, sędzia wyjaśnił, że zarzut naruszenia przepisu § 241 (6) musi dotyczyć naruszenia konkretnego przepisu bezpieczeństwa, a nie jedynie ogólnych standardów Kodeksu Przemysłowego. Sąd orzekł, że przepis 12 NYCRR 23-5.22 dotyczący używania szczudeł budowlanych stanowi wystarczającą podstawę do odpowiedzialności na podstawie § 241 (6) Prawa Pracy. Sąd orzekł również, że powyższy przepis został naruszony, ponieważ poszkodowany musiał pracować na szczudłach wysuniętych w górę 24 cale od podłoża, na którym znajdowały się inne przedmioty. Sąd  wskazał, że poszkodowany miał wysunięte szczudła na 40 cali od podłogi, na której był rozłożony kabel.

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że odpowiedzialność podwykonawcy działającego jako pośrednik generalnego wykonawcy jest ograniczona do czynności wykonywanych w ramach oddelegowanych zadań, to znaczy w zakresie jakim został uprawniony do nadzorowania i kontrolowania czynności o podwyższonym ryzyku. Sąd orzekł, że istniały sporne okoliczności faktyczne, czy podwykonawca był uprawniony do nadzorowania pracy poszkodowanego. Sąd wyjaśnił też, że kierownik podwykonawcy przyznał, że jego firma kierowała przebiegiem budowy, a on sam był każdego dnia lub co dwa dni na terenie budowy. Miał też za zadanie nadzorować pracowników przy wykonywaniu czynności o podwyższonym ryzyku. W związku z powyższym, sąd pierwszej instancji orzekł, że wniosek pozwanego był bezzasadny, gdyż wciąż trzeba było ustalić, czy podwykonawca działał jako pośrednik generalnego wykonawcy. Prawnicy podwykonawcy wnieśli apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że sąd pierwszej instancji słusznie oddalił wniosek pozwanego i podtrzymał decyzję, w związku z czym, sprawa została przesłana do dalszego rozstrzygnięcia w procesie z udziałem ławników.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: