NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Nowy Jork porady prawnika - wypadek na rowerze - radzi adwokat Sławek Platta

Nowy Jork porady prawnika - wypadek na rowerze - radzi adwokat Sławek Platta

10.10.2014, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

„Przejechana rowerzystka”

Pewnego listopadowego wieczoru, w 2010 roku, kobieta jechała na rowerze w północnym kierunku po dwukierunkowej ulicy na Brooklynie, gdzie nie było ścieżki rowerowej. Niespodziewanie, w trakcie jazdy została uderzona przez drzwi, które otwierał kierowca samochodu zaparkowanego na poboczu, obok prawego pasa ruchu. W wyniku uderzenia drzwiami kobieta upadła z rowerem na lewą część pasa ruchu prowadzącego w północnym kierunku. Gdy leżała na ziemi, jej prawą stopę i rower przejechał pojazd jadący za nią z tyłu.

Ranna kobieta, żądając odszkodowania za doznane urazy, pozwała obydwu kierowców. Drugi pozwany, kierowca jadący z tyłu, złożył wniosek o wydanie przez sędziego orzeczenia oddalającego cały proces przeciwko niemu. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że w obliczu zaistniałych nadzwyczajnych okoliczności związanych z tym wypadkiem, dochował on należytej staranności w sposobie w jakim prowadził auto. Sąd pierwszej instancji oddalił jednak jego wniosek, co spowodowało że pozwany ten wniósł odwołanie od tej decyzji.

Sąd Apelacyjny orzekł, że sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił wniosek pozwanego. Sędziowie w uzasadnieniu wskazali, iż „zgodnie z teorią prawną dotyczącą nadzwyczajnych okoliczności - osoba postawiona w obliczu nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, powstałych niezależnie od niej, mając niewiele czasu lub wcale na reakcję, bądź w obliczu okoliczności, które powodują uzasadniony niepokój zmuszający osobę do podjęcia szybkiej decyzji bez rozważenia alternatywnych działań, nie dopuszcza się niedbalstwa jeżeli jej zachowanie jest uzasadnione i racjonalne w danych okolicznościach”. Niniejszy Sąd w dalszej części uzasadnienia stwierdził jednak, że zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności nie zwalnia automatycznie osoby z odpowiedzialności za podjęte działania. Dlatego też, ocena zaistniałych nadzwyczajnych okoliczności oraz działań podjętych przez stronę zależy od analizy okoliczności faktycznych.

Sąd Apelacyjny wyjaśnił również, że pozwany nie zdołał udowodnić, że należy mu się wyrok uniewinniający z mocy prawa. Materiał dowodowy przedstawiony przez pozwanego w uzasadnieniu wniosku zawierał transkrypt z zeznań pozwanego oraz poszkodowanej rowerzystki. Zeznała ona, że pojazd pozwanego najechał na jej prawą stopę i tylnie koło roweru dwie lub trzy sekundy po tym jak upadła na ziemię. Zaprzeczając powyższemu, pozwany zeznał, że od zderzenia powódki z drzwiami samochodu do czasu kontaktu jego samochodu z rowerem minęła jedynie sekunda. W związku z tymi rozbieżnościami w wersjach wypadku, Sąd Apelacyjny stwierdził, że przedstawiony materiał dowodowy nie wystarczył do wykluczenia wszystkich wątpliwości co do faktycznych okoliczności dotyczących niedbalstwa pozwanego w dochowaniu należytej staranności w celu uniknięcia kolizji z powódką. Co więcej, niniejszy Sąd wyjaśnił, że ze względu na sporne okoliczności dotyczące dochowania należytej staranności przez pozwanego, nie zdołał on udowodnić, że przysługuje mu wyrok uniwinniający z mocy prawa.

W związku z powyższym, sĘdziowie apelacyjni orzekli, że sąd niższej instancji prawidłowo oddalił wniosek pozwanego o wydanie  wyroku bezpośredniego oddalającego powództwo.

Jak widać z powyższego przykładu, wystarczyło że poszkodowana opisała inną wersję wypadku – w efekcie zbudowała rozbieżność która pozwoliła na to aby ocalić jej pozew przed oddaleniem. Gdyby bowiem potwierdziła że czas pomiędzy jej upadkiem a powtórnym uderzeniem przez nadjeżdżający samochód wynosił jedną sekundę, to najprawdopodobniej drugi kierowca zostałby uniewinniony w tej sprawie.

Sytuacja ta pokazauje bardzo dobitnie, jak wiele uwagi należy poświęcić na przygotowaniu klienta do przesłuchań w trakcie których mało zanczące słowa mogą przechylić szalę zwycięstwa na jedną lub drugą stronę. Jeśli kiedykolwiek mieliby Państwo sami udzielać zeznań w swoich sprawach, proszę najpierw poprosić swojego prawnika o wyjaśnienie obowiązującego w danej sytuacji prawa. To częstokroć umożliwia zapobiegnięcie niepotrzebnym problemom jakie w przeciwnym wypadku mogą pojawić się w sprawie. Poza tym klient który rozumie prawo rozumie też swoją sprawę.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Panstwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: