NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta - "Piłka w oko"

Sławek Platta - "Piłka w oko"

20.03.2015, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

 

W lutym 2015 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, który bez przeprowadzenia procesu sądowego oddalił powództwo wniesione przez poszkodowanego, który został uderzony w oko piłką na stadionie bejsbolowym, ponieważ właściciel stadionu nie miał prawnego obowiązku zabezpieczenia ekskluzywnej loży położonej na najwyższym piętrze stadionu, w której siedział poszkodowany. Dodam, że nie był to klient The Platta Law Firm, PLLC.

Podczas jednego z meczów bejsbolowych odbywającegosię w Nowym Jorku, pewien mężczyzna został uderzony w oko piłką bejsbolową, gdy siedział przy stoliku w ekskluzywnej loży na stadionie, w której oglądał w telewizji mecz koszykówki. Mimo, że loża znajdowała się za polem pałkarza, to była położona na najwyższym poziomie stadionu, a nie na wysokości boiska. Po uderzeniu przez pałkarza, piłka wleciała do pomieszczenia przez otwarte okno i niefortunnie uderzyła mężczyznę. Zaraz po zdarzeniu, poszkodowany pozwał właściciela stadionu o odszkodowania za doznane obrażenia, zarzucając mu niedochowanie należytej staranności przy zaprojektowaniu, budowie, zarządzaniu i nadzorowaniu stadionu. W odpowiedzi, prawnicy pozwanego właściciela stadionu wnieśli wniosek o bezpośrednie oddalenie powództwa. Sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku właściciela stadionu i oddalił powództwo.

Poszkodowany wskazał w pozwie, że siedział w loży za miejscem pałkarza, które powinno było być zabezpieczone siatką ochronną. Ponadto, stwierdził, że nie zdawał sobie sprawy z możliwości doznania obrażeń w wyniku uderzenia piłką, ponieważ oglądał inny mecz w luksusowej loży na najwyższym piętrze, co nie wchodziło w zakres ryzyk związanych z przebywaniem na stadionie bejsbolowym.

Po rozpatrzeniu sprawy, sąd pierwszej instancji orzekł, że poszkodowany nie zdołał wykazać iż pozwany nie dochował należytej staranności, ponieważ ryzyko uderzenia piłką na meczu bejsbolowym jest jawnym i oczywistym zagrożeniem związanym z przebywaniem na terenie stadionu podczas odbywania się gry. Sąd wyjaśnił, że ryzyka związane z przebywaniem na stadionie w trakcie wydarzenia sportowego są oczywiste i widzowie o nich wiedzą lub przynajmniej powinni być ich świadomi. Standard bezpieczeństwa przy organizacji wydarzeń sportowych jest zróżnicowany w zależności od charakteru sportu. Sąd wskazał, że w przypadku meczu bejsbolowego, przyjmuje się, że pozwany jest zobowiązany do zamontowania siatki ochronnej za polem pałkarza, gdzie ryzyko uderzenia piłką lub kijem jest największe. Poszkodowany natomiast nie siedział w pobliżu tego miejsca, w związku z czym, sąd pierwszej instancji orzekł, że właściciel stadionu nie był zobowiązany do zabezpieczenia loży, w której przebywał poszkodowany.

Ponadto, sąd pierwszej instancji orzekł, że argument poszkodowanego dotyczący braku świadomości zagrożenia uderzenia piłką podczas oglądania telewizji w loży był bez zasadny. Sąd w uzasadnieniu decyzji wskazał, że fakt, iż poszkodowany siedział w loży, a nie na widowni, nie daje podstawy do wyłączenia generalnej zasady dotyczącej świadomości i przyjęcia ryzyka przez uczestników wydarzenia sportowego. Sąd wskazał, że w świetle prawa, poszkodowany był nadal uznawany za widza przebywającego na stadionie bejsbolowym, który podlegał prawom właściwym dla statusu uczestnika wydarzenia sportowego. W związku z powyższym, sąd pierwszej instancji uznał, że poszkodowanemu nie należało się odszkodowanie za doznane obrażenia oka. Poszkodowany wniósł apelację od powyższej decyzji.

Po rozpatrzeniu apelacji, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, ostatecznie oddalając powództwo poszkodowanego. Sędziowie Apelacyjni Drugiego Departamentu wyjaśnili, że zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, pozwany nie jest odpowiedzialny za obrażenia poszkodowanego, jeżeli zamontował na stadionie siatkę ochronną, która „zapewnia bezpieczeństwo możliwie szerokiej publiczności oglądającej wydarzenie sportowe.” Ponadto, Sędziowie Apelacyjni zwrócili szczególną uwagę na fakt, że w momencie uderzenia poszkodowany nie siedział na wysokości boiska, czy też w okolicy pola pałkarza. Co więcej, poszkodowany nie wykazał, aby pozwany nie dochował należytej staranności przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony publiczności, która w myśl powyższej zasady powinna być zabezpieczona w możlwie największym zakresie podczas odbywania się gry sportowej.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że pozwany nie wykazał przesłanek, pozwalających na uznanie jego roszczenia i oddalił powództwo.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie.

Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: