NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta - „Krzywdzące odszkodowanie”

Sławek Platta - „Krzywdzące odszkodowanie”

14.03.2015, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

 

„Krzywdzące odszkodowanie”

W styczniu 2015 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego procesu po tym jak ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu krzywdząco niskie odszkodowanie za obrażenia których doznał po tym jak spadł ze schodów w restauracji.

Stopnie schodów znajdowały się bezpośrednio za drzwiami, które otwierały się do przodu, co powodawało, że osoba wychodząca nie widziała, że za nimi nie ma równej płaszczyzny aby postawić nogę, i dzięki temu mogła z łatwością upaść. Nie było żadnych naocznych świadków zdarzenia, a sam poszkodowany nie pamiętał jak doszło do wypadku. Poszkodowany doznał w wyniku upadku uszkodzenia mózgu i obrażeń kręgosłupa. Mężczyzna pozwał właściciela restauracji o odszkodowania za doznane obrażenia.

Ława przysięgłych orzekła, że pozwany właściciel restauracji, ze względu na niezachowanie należytej staranności, znacznie przyczynił się do wypadku i był odpowiedzialny za obrażenia poszkodowanego. Ponadto ławnicy orzekli, że poszkodowany był również współwinny zdarzenia, gdyż znajdował się pod wpływem alkoholu i bezpośrednio przyczynił się do wypadku. Ławnicy proporcjonalnie ustalili odpowiedzialność obu stron, przydzielając odpowiednio, 25% winy pozwanemu i 75% winy poszkodowanemu. Ławnicy przyznali na rzecz powoda tylko $ 88,000 tytułem odszkodowania za poniesione koszty medyczne, pomijając odszkodowania za doznany lub przyszły ból i cierpienie.

Prawnicy poszkodoawnego zaraz po wyroku złożyli wniosek do sędziego prowadzącego proces o uchylenie werdyktu wydanego przez ławników wskazując, że przy ustaleniu odszkodowania błędnie uwzględnili oni współodpowiedzialność poszkodowanego, która powinna mieć znaczenie jedynie przy proporcjonalnym zmniejszeniu wysokości odszkodowania. W odpowiedzi, pozwany wniósł sprzeciw oraz wniosek o oddalenie wyroku przez sędziego, wskazując, że ławnicy błędnie orzekli o odpowiedzialności pozwanego. Sędzia oddalił obydwa wnioski pozwanego, lecz przychylił się do wniosku poszkodowanego, uchylając werdykt ławników i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Prawnicy pozwanego wnieśli apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił wnioski pozwanego. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że wniosek o bezpośrednie oddalenie powództwa jest uzasadniony wyłącznie w przypadku braku podstaw faktycznych do wydania werdyktu na korzyść drugiej strony. Ponadto, Sędziowie Apelacyjni wskazali, że werdykt ławy przysięgłych może zostać uchylony wyłącznie gdy został wydany na podstawie błędnej interpretacji dowodów. W uzasadnieniu decyzji, Sąd Apelacyjny wskazał, że zgromadzony w toku procesu materiał dowodowy był wystarczający do uznania, że niedbalstwo pozwanego były bezpośrednią przyczyną wypadku. Z materiału dowodowego wynikało, że wyjście było niebezpieczne ponieważ schody nie miały przymocowanej górnej platformy, a drzwi otwierały się do przodu i wychodziły bezpośrednio na stopnie schodowe. Pracownicy restauracji zeznali, że zgodnie z zaleceniami przełożonych, drzwi do piwnicy miały być przez cały czas zamknięte przed klientami. Pracownicy mieli klucze do drzwi i za każdym razem gdy schodzili do piwnicy mieli je za sobą od razu zamykać. Ponadto, na drzwiach oraz w ich pobliżu nie znajdował się żaden znak ostrzegawczy. Barman zeznał, że zaraz przed tym jak poszkodowany został znaleziony nieprzytomny na ziemi słyszał serię głośnych uderzeń. Sąd Apelacyjny uznał, że powyższe dowody były wystarczające do podjęcia decyzji przez ławników.

Co więcej, Drugi Departament orzekł, że sąd pierwszej instancji słusznie uchylił werdykt ławy przysięgłych i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, gdyż ławnicy w niezrozumiany sposób przyznali poszkodowanemu krzywdząco niskie odszkodowanie. Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że decyzja sądu pierwszej instancji była jak najbardziej uzasadniona, gdyż, biorąc pod uwagę rozmiar i długotrwałe skutki obrażeń, przyznanie odszkodowania jedynie za poniesione koszty medyczne wskazywało na to, że ławnicy nie rozdzielili współodpowiedzialności poszkodowanego od wysokości odszkodowań.  Sąd Apelacyjny w dalszej kolejności wskazał, że ławnicy uznali poszkodowanego za współwinnego i dodatkowo błędnie nie przyznali odszkodowania za doznany oraz przyszły ból i cierpienie lub utratę zarobków, pomimo, że rozmiar obrażeń był obszernie udokumentowany.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego procesu.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: