NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta. „Centrum Handlowe winne upadku”

Sławek Platta. „Centrum Handlowe winne upadku”

19.12.2014, godz. 18:07
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation

W październiku 2014 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) zadecydował, czy centrum handlowe może być odpowiedzialne za stworzenie niebezpiecznych warunków, w wyniku których pracownica jednego ze sklepów centrum doznała obrażeń.

Kobieta ta podczas pracy w sklepie zlokalizowanym w centrum handlowym wchodziła po drabinie, aby dostać się na  poddasze użytkowe sklepu. Niestety, w pewnym momencie straciła równowagę i spadła, ponieważ drabina odchyliła się do tyłu. Poszkodowana pozwała właściciela centrum handlowego o odszkodowania za poniesione obrażenia twierdząc, że zaniedbania właściciela w utrzymaniu drabiny w bezpiecznym stanie były bezpośrednią przyczyną wypadku i doznanych przez nią obrażeń. W odpowiedzi, prawnicy centrum handlowego wnieśli wniosek o wydanie wyroku bezpośredniego i oddalenie pozwu. Sąd pierwszej instancji uznał wniosek i oddalił powództwo. Poszkodowana wniosła apelację.


Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że sąd pierwszej instancji słusznie wydał bezpośredni wyrok na korzyść centrum, ze względu na to, że zgodnie z podpisaną umową o wynajem, centrum nie ponosiło odpowiedzialności za konserwację i naprawy drabiny. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że co do zasady, wynajmujący, po przekazaniu lokalu najemcy, nie jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa lokalu, ponieważ traci kontrolę nad warunkami istniejącymi na terenie wynajętego pomieszczenia. Do wyjątków od tej zasady zalicza się przypadki  gdy wynajmujący w dalszym ciągu sprawuje kontrolę nad lokalem, zobowiązał się w umowie najmu do przeprowadzania napraw lub utrzymywania lokalu w należytym stanie, bądź sam stworzył niebezpieczne warunki. Sędziowie Apelacyjni wskazali, że poddasze użytkowe i drabina były ulepszeniami, które zostały zaadaptowane w tylnej części lokalu na prośbę poprzedniego najemcy oraz miały służyć wyłącznie temu pomieszczeniu. Sędziowie wyjaśnili, że właściciel sklepu jako najemca zobowiązał się w umowie do przeprowadzania napraw i utrzymania lokalu w należytym stanie, w tym ulepszeń służących lokalowi.” W związku z powyższym, centrum handlowe nie ponosiło odpowiedzialności w tym zakresie.


Następnie, sędziowie apelacyjni wskazali, że sąd pierwszej instancji prawidłowo orzekł, iż centrum nie było odpowiedzialne za wypadek poszkodowanej mimo, że jako wynajmujący zgodnie z treścią umowy najmu zachowało prawo do przeprowadzenia niezbędnych napraw na terenie lokalu. Sędziowie wyjaśnili, że wynajmujący, który zachował prawo do wejścia na teren lokalu w celu przeprowadzenia napraw, może ponieść odpowiedzialność za obrażenia osób trzecich wyłącznie w przypadku istotnych wad w projekcie lub konstrukcji lokalu niezgodnych z określonymi przepisami bezpieczeństwa”. Sąd wskazał, że sam fakt, iż stan drabiny naruszał przepisy bezpieczeństwa nie był wystarczający do nałożenia odpowiedzialności na centrum, które nie miało faktycznej kontroli nad lokalem.


Niezależnie od tego, sędziowie dodali, że sąd pierwszej instancji błędnie uznał, że brak było okoliczności które wskazywałyby na to, że centrum stworzyło niebezpieczne warunki. Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że wynajmujący może być odpowiedzialny wobec pracownika najemcy jeżeli stworzył niebezpiecznie warunki będące przyczyną wypadku. Sędziowie wskazali, że pomimo, iż poprzedni najemca zatrudnił architekta, który zaprojektował plan lokalu, w tym poddasze z drabiną, to formalnie centrum zawarłao z nim umowę i zapłaciło za jego usługi. Co więcej, z materiału dowodowego wynikało, że centrum aktywnie uczestniczyło w projekcie.  Centrum i poprzedni najemca, w celu obniżenia kosztów, wyrazili zgodę na przeprowadzenie zmian w projekcie architektonicznym,  w części dotyczącej konstrukcji poddasza. Sędziowie podkreślili również, że zgodnie z projektem „drabina miała być mechanicznie przymocowana do podłogi oraz górnej krawędzi drewnianej platofrmy”. Ekspert zatrudniony przez poszkodowaną po obejrzeniu poddasza stwierdził, że prawa belka drabiny była przymocowana trzema śrubami do przylegającej ściany, a nie do drewnianej platformy, a lewa belka nie była w ogóle przymocowana do górnego podłoża. Tym samym, Sąd Apelacyjny wskazał, że istniały sporne okoliczności faktyczne co do zaniedbań centrum przy wykonaniu drabiny i  tym samym stworzeniu niezbezpiecznych warunków. W związku z tym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego w części  podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, natomiast w celu ustalenia, czy centrum stworzyło niebezpieczne warunki przekazał sprawę do rozstrzygnięcia w procesie z udziałem ławników.


Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.


Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.


Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: