NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Sławek Platta - “7 milionów za pręt”

Sławek Platta - “7 milionów za pręt”

23.01.2015, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation

 

W grudniu 2014 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji w kwestii odpowiedzialności miasta Nowy Jork za wypadek pracownika, który nadział się na pręt i doznał poważnych obrażeń. Drugi Departament utrzymał również wysokość odszkodowań przyznanych przez ławników za ból i cierpienie poszkodowanego.

Pewien mężczyzna w trakcie prac budowlanych przewrócił się do tyłu i nieszczęśliwie upadł na niezabezpieczony kawałek pręta zbrojeniowego. Pręt przebił ciało pracownika, w wyniku czego mężczyzna doznał ciężkich obrażeń. Poszkodowany musiał być wielokrotnie hospitalizowany i przeszedł liczne zabiegi chirurgiczne. Mężczyzna doznał przepukliny dysku, przeszedł operację zespolenia kręgosłupa, fizykoterapię i przyjął liczne zastrzyki przeciwbólowe. Eksperci zleceni przez poszkodowanego zeznali, że z powodu wypadku stan mężczyzny będzie ulegał stałemu pogorszeniu. Zgodnie z przedstawioną przez nich opinią, poszkodowany będzie musiał przejść kolejne operacje oraz do końca życia będzie potrzebował stałego leczenia.


W związku z tym, że przedmiotem prac była konstrukcja budynku dla miasta Nowy Jork, poszkodowany pozwał miasto o odszkodowania za poniesione obrażenia fizyczne, zarzucając naruszenia przepisów § 200 i  § 241 (6) Prawa Pracy. Prawnicy miejscy złożyli wniosek o wydanie wyroku bezpośredniego i oddalenie powództwa, lecz sąd pierwszej instancji wydał wyrok bezpośredni na korzyść poszkodowanego, orzekając, że miasto było odpowiedzialne za naruszenia przepisu § 241 (6) Prawa Pracy. Następnie, odbył się proces w zakresie wysokości odszkodowania, gdzie ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu $2,000,000 za doznany ból i cierpienie, ponad $123,000 za stracone zarobki, ponad $162,000 za wydatki poniesione na opiekę medyczną,  $3,000,000 za ból i cierpienie w przyszłości, $400,000 za stracone zarobki w przyszłości oraz ponad $1,107,000 na poczet przyszłych wydatków medycznych.

Prawnicy Miasta wnieśli apelację, argumentując, że poszkodowany był współwinny i przyczynił się do wypadku, a wysokość odszkodowań za doznany oraz przyszły ból i cierpienie była wygórowana.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego na wstępie wyjaśnił, że przepis § 241 (6) Prawa Pracy nakłada na właścicieli i generalnych wykonawców bezwzględny obowiązek dochowania należytej staranności i zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa wszystkim pracownikom wykonującym prace budowlane, odkrywkowe lub rozbiórkowe. Zgodnie z powyższym przepisem, właściciele i wykonawcy muszą przestrzegać stosownych regulacji i przepisów bezpieczeństwa. W niniejszej sprawie poszkodowany podniósł zarzut z przepisu § 241 (6) Prawa Pracy wskazując, że miasto naruszyło przepis bezpieczeństwa 12 NYCRR 23-1.7 (e) (2) Kodeksu Przemysłowego, zgodnie z którym, „podłoża, platformy i inne powierzchnie płaskie, na których wykonywane są prace lub po których przechodzą pracownicy, powinny być oczyszczone z warstw brudu i gruzu oraz wolne od rozrzuconych narzędzi, materiałów i ostrych wystających przedmiotów”. Sąd Apelacyjny podkreślił jednakże, że przepis nie ma zastosowania jeżeli element, który zranił poszkodowanego był integralną częścią obiektu poddanego pracom budowlanym, czyli stanowił część budowy.

Sędziowie apelacyjni orzekli, że miasto naruszyło przepisy bezpieczeństwa, co było bezpośrednią przyczyną wypadku i obrażeń poszkodowanego. W związku z tym sąd pierwszej instancji słusznie wydał wyrok bezpośredni i orzekł o odpowiedzialności miasta za naruszenie przepisu § 241 (6) Prawa Pracy. Sąd Apelacyjny wskazał również, że prawnicy miejscy nie zdołali udowodnić, że pręt który spowodował obrażenia pracownika był integralną częścią obiektu. Tym samym, nie było okoliczności faktycznych, które wymagałyby wyjaśnienia i przeprowadzenia dodatkowego procesu sądowego. Sędziowie Apelacyjni orzekli również, iż pomimo, że wina poszkodowanego jest okolicznością rozpatrywaną przy naruszeniu przepisu § 241 (6) Prawa Pracy, to miasto nie wykazało żadnych dowodów na potwierdzenie tezy że poszkodowany był współwinny wypadkowi.

W kwestii odszkodowań, Drugi Departament orzekł, że biorąc pod uwagę rodzaj i zakres obrażeń poszkodowanego, wysokość odszkodowań, przyznanych przez ławników w kwotach odpowiednio 2,000,000 za doznany ból i cierpienie oraz  $3,000,000 za przyszły ból i cierpienie,  była odpowiednia. Sąd Apelacyjny wskazał, że odszkodowania nie były wygórowane i stanowiły uczciwą rekompensatę za cierpienia poszkodowanego.

W związku z powyższym, Sąd Apelacyjny w całości podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, zarówno w kwestii odpowiedzialności Miasta jak i wysokości odszkodowań.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę.


Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) również sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: