NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Nowy Jork. Sławek Platta. Prawnik radzi - Proces o upadek na chodniku.

Nowy Jork. Sławek Platta. Prawnik radzi - Proces o upadek na chodniku.

17.10.2014, godz. 16:37
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

„Przejechana rowerzystka”

Proces o upadek na chodniku

Pewna kobieta doznała obrażeń ciała na skutek potknięcia się na nierównym chodniku na Brooklynie. W wyniku tego upadku, ranna kobieta pozwała miasto Nowy Jork o odszkodowania za doznane urazy. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że miasto posiadało informację o defekcie chodnika, ponieważ odpowiednia instytucja zajmująca się lokalizowaniem wadliwych chodników w mieście Nowy Jork, dostarczyła mu wcześniej mapę wskazującą na defekt chodnika w miejscu, w którym poszkodowana upadła.

W trakcie postępowania przygotowawczego do procesu, sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku prawników miejskich i odmówił uznania mapy defektów, którą prawnicy poszkodowanej chcieli przedstawić jako dowód w sprawie, poprzez zeznania byłego kierownika instytucji która stworzyła tą mapę (instytucja ta nie istaniała już w momencie porcesu) oraz zeznania byłego kierownika departamentu transportu miasta Nowy Jork, odpowiedzialnego za departament przyjmujący tekie mapy w imieniu miasta. Sędzia pierwszej instancji oddalił również wniosek prawników poszkodowanej o uznanie byłego kierownika instytucji tworzącej mapy defektów w chodnikach miejskich, jako eksperta. Następnie, w wyniku tych dwóch orzeczeń sędziego, prawnicy miejscy złożyli natychmiast wniosek o całkowite oddalenie pozwu ze względu na brak jakichkolwiek dowodów na to, że miasto było poinformowane o istniejącym defekcie w chodniku. Sąd pierwszej instancji wydał bezpośredni wyrok na korzyść miasta i oddalił pozew poszkodowanej, która natychmiast wniosła apelację od tej decyzji. Proszę zwrócić uwagę na to w jak sprytny sposób miasto potraktowało ten wypadek. Najpierw w sposób techniczny pozbawiło poszkodowaną jej dowodów na to, że było poinformowane o defekcie przed jej wypadkiem. Następnie kiedy to osiągnęli i sędzia wykluczył już wszystkie dowody jakie miała w sprawie, wtedy złożyli ostateczny wniosek o oddalenie całego pozwu z powodu braku „jakichkolwiek dowodów” świadczących o tym, że miasto miało jakąkolwiek informację o defekcie w chodniku.

Drugi Departament Apelacyjny (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) orzekł, że sąd pierwszej instancji błędnie oddalił wniosek poszkodowanej o dopuszczenie mapy defektów jako środka dowodowego oraz wskazał. że mapa była istotnym materiałem dla rozstrzygnięcia kwestii prawidłowego zawiadomienia miasta o istnieniu i lokalizacji wadliwego chodnika, na którym poszkodowana upadła, zanim jeszcze doszło do jej wypadku.

Sędziowie apelacyjni wyjaśnili, że obowiązek miasta Nowy Jork do utrzymania miejskich ulic i chodników w należytym stanie ogranicza się wyłącznie do defektów i niebezpiecznych warunków, o których istnieniu i lokalizacji otrzymali informację przed zaistniałym wypadkiem. Niniejszy Sąd w uzasadnieniu wskazał również, że pisemne zawiadomienie miasta o istniejącym defekcie jest niezbędnym warunkiem do udowodnienia zaniedbania wynikłego ze strony pracowników miasta Nowy Jork. Niniejszy Sąd w dalszej części uzasadnienia wskazał, iż zgodnie z wcześniej przyjętą zasadą, mapy przygotowane przez instytucję zajmującą się stanem chodników i złożone w jednostce zawiadomień miejskiego wydziału komunikacji, stanowią pisemne zawiadomienie o wadliwych chodnikach oznaczonych na takich mapach.

Sąd Apelacyjny wyjaśnił również, że powódka nie miała na celu udowodnienia dokładnej lokalizacji wadliwego chodnika na mapie, poprzez dopuszczenie jej jako dowodu w sprawie. Zdaniem Sądu, powódka zamierzała jedynie udowodnić, że miasto zostało, zgodnie z prawem, powiadomione o istniejącym defekcie przynajmniej piętnaście dni przed jej wypadkiem, w zgodzie z wymogiem formalno-prawnym istniejącym w tej kwestii. Ponieważ mapa ta stanowiła właściwy dowód w spawie, to powódka nie musiała udowodnić, że została ona przygotowana w trakcie typowej inspekcji wykonywanej przez urząd nadzorujący bezpieczeństwo i stan chodników w Nowym Jorku. 

Dodatkowo, sędziowie Drugiego Departamentu Apelacyjnego orzekli, że sąd pierwszej instancji bezzasadnie odmówił uznania byłego kierownika instytucji zajmującej się bezpieczeństwem chodników, jako eksperta  w zakresie map przygotowywanych przez tą instytucję. Sędziowie wyjaśnili, że były kierownik posiadał wymagane „umiejętności, szkolenie, wykształcenie, wiedzę i doświadczenie”, na podstawie których mona było przypuszczać, że jego opinia będzie wiarygodna.

Tym samym, Drugi Departament Apelacyjny całkowicie zmienił decyzję sądu pierwszej instancji i pozwolił na dopuszczenie tej sprawy do procesu z udziałem ławników.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Panstwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej strony internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: