NOWY JORK Newsy Kronika polonijna Co, gdzie, kiedy Dobre bo polskie Prawnik Radzi Sport polonijny
USA nowy jork ameryka prawnik radzi Nowy Jork porady prawnika - wypadki na budowie - radzi adwokat Sławek Platta

Nowy Jork porady prawnika - wypadki na budowie - radzi adwokat Sławek Platta

27.09.2014, godz. 00:00
Sławek Platta
foto:

Sławek Platta jest zarządzającym partnerem w kancelarii The Platta Law Firm, która mieści się niedaleko Wall Street na dolnym Manhattanie. Pan Sławek ukończył studia prawnicze w Polsce (tytuł magistra prawa kanonicznego oraz cywilnego), jak również zdobył tytuł magistra prawa ze specjalnością prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Frederica G. Levina na Florydzie. Kancelaria zajmuje się głównie wypadkami budowlanymi ale również sprawami cywilnymi jak i Worker’s Compensation.

Nieznajomość prawa szkodzi

We wrześniu 2010 roku kierownik budowy, zatrudniony przez firmę wykonującą roboty budowlane w ramach projektu prowadzonego przez miasto Nowy Jork i Wydział Ochrony Środowiska miasta Nowy Jork, doznał urazu w trakcie wykonywanej pracy. Kierownik używając  zatyczki do rurki pneumatycznej chciał sprawdzić pod ciśnieniem jej stan. Zgodnie z zeznaniami rannego kierownika,  zewnętrzne oględziny stopnia zużycia zatyczki nie wzbudziły jego żadnych podejrzeń. Kontynuując kontrolę, umieścił on zatyczkę na głębokości trzech - czterech stóp wewnątrz rurki i delikatnie ją napompował, aby sprawdzić czy nie ma przecieków. Po zaobserwowaniu licznych pęcherzyków powietrza na zatyczce, wskazujących na przeciek, kierownik poprosił o pomoc przełożonego ze swojej firmy. Ten poinformował go, że zatyczka jest wadliwa i że powinien zaprzestać jej używania. W momencie gdy przełożony oddalił się od rurki, zatyczka nagle wybuchła wyrzucając kierownika w powietrze. Ranny kierownik pozwał miasto Nowy Jork i Wydział Ochrony Środowiska miasta Nowy Jork, żądając odszkodowania za doznane urazy.

W trakcie postępowania złożył on wniosek o wygranie odpowiedzialności cywilnej i tym samym uznanie miasta Nowy Jork i Wydziału Ochrony Środowiska miasta Nowy Jork za winnych niedbalstwa i naruszeń wynikających z pogwałcenia §200 and 241(6) Prawa Pracy. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek poszkodowanego kierownika, który odwołał się od tej niekorzystnej decyzji do sądu apelacyjnego.

Drugi Departament Apelacyjny (stanowiący prawo dla Brooklyn oraz Queens) orzekł, że sąd pierwszej instancji prawidłowo oddalił jego wniosek. W pierwszej kolejności, Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że odpowiedzialność z tytułu pogwałcenia §200 Prawa Pracy generalnie dotyczy dwóch ogólnych kategorii: wypadków wynikających ze sposobu wykonywania pracy oraz wypadków, gdzie pracownicy doznają urazów w wyniku niebezpiecznych lub wadliwych warunków pracy na terenie budowy. Uzyskanie odszkodowania od właściciela lub generalnego wykonawcy za niedbalstwo lub naruszenie §200 Prawa pracy jest możliwe tylko gdy pozwany był uprawniony do nadzorowania lub kontroli wykonywanych prac. Niniejszy Sąd wyjaśnił, że kierownik nie udowodnił, że pozwani byli uprawnieni do nadzorowania lub kontroli wykonywanych prac. W związku  z tym, sędziowie apelacyjni uznali, że pozwani nie mogą zostać obciążeni odpowiedzialnością za wypadek z tytułu niedbalstwa lub pogwałcenia §200 Prawa Pracy.

Sędziowie apelacyjni w dalszej kolejności rozstrzygnęli kwestię powództwa z tytułu niebezpiecznych warunków pracy. Uznali oni, że właściciel lub generalny wykonawca mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności na podstawie niedbalstwa lub naruszenia §200 Prawa Pracy, wyłącznie gdy mieli kontrolę nad terenem budowy i stworzyli niebezpieczne warunki pracy które w efekcie doprowadziły do wypadku, lub też nie naprawili niebezpiecznych lub wadliwych warunków po faktycznym lub bezpośrednim uzyskaniu informacji o ich istnieniu, które następnie spowodowały wypadek.

Po drugie, Sąd Apelacyjny uzasadnił, że aby uzyskać odszkodowanie z tytułu naruszenia  §241(6) Prawa pracy, kierownik, zamiast powoływać się na ogólne zasady bezpieczeństwa przewidziane przez prawo zwyczajowe, musi udowodnić naruszenie konkretnego przepisu Kodeksu Przemysłowego regulującego poszczególne standardy budowlane. Niniejszy Sąd orzekł, że ze względu na to, iż powód tego nie udowodnił, pozwani nie mogą zostać obciążeni odpowiedzialnością za wypadek na podstawie § 241(6) Prawa pracy.

W związku z powyższym, Drugi Departament Apelacyjny podtrzymał decyzje sądu niższej instancji i oddalił całkowicie sprawę poszkodowanego kierownika budowy.

Sprawa ta jest abrdzo dobrym przykładem na brak przygotowania świadka do zeznań i uświadomienia mu zagrożeń płynących z obowiązującego prawa. Odpowiednio wczesna rozmowa z prawnikiem pozwoliłaby na to aby zrozumieć w jaki sposób można było tą sprawę ocalić. Bardzo często spotykam się w swojej praktyce z klientami którzy zmieniają adwokata i przechodzą do mojej kancelarii. Bardzo często też widzę jak bardzo błędnie niektóre kancelarie rozumieją Prawo Pracy – jest to bardzo wąska specjalność i pomimo tego że absolutnie każdy prawnik powie Państwu że taką sprawę poprowadzi, to potem dopiero przychodzi rozczarowanie z efektu, lub raczej jego braku, tak jak to miało miejsce w tej sprawie prowadzonej przez inną kancelarię prawną.

Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku, lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając emaila lub czatu który jest dostępny dla Panstwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku.

Na naszej strony internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: